Kulutus ja materiaalikierrot | Greenreality

Kulutus ja materiaalikierrot - tavoitetila 2050

Vuonna 2050 käsitettä jäte ei ole enää olemassa. Elinkaariajattelu sisältyy hankintoihin, tuotesuunnitteluun ja päätöksentekoon. Kuluttajat, yritykset, teollisuus ja kaupunki ovat sitoutuneet resurssiviisaaseen toimintaan.

Tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltuja konkreettisia toimenpiteitä eri vuosille:

 2016-2017

  • Lappeenrantaan syntyy uusia paikallisia materiaalivirtatoimijoita
  • Kaupungilla on oma toimenpideohjelma uusiokäytön ja kierrätyksen sisällyttämisestä suunnitteluun ja julkisiin hankintoihin.
  • Vuosittaiset resurssitehokkuuspalkinnot

2017-2021

  • Lappeenrantaan avautuu rakennusmateriaalien "kontti" ja suunnittelupalvelu materiaalien kierrättämiseksi ja uusiokäyttöön.
  • Biokaasulaitos alueen biojätteille ja lietteille.

2021-2025

  • Kestävän kulutuksen elämys/ostoskeskus
  • Kompositeettimateriaalien tuotanto Kukkuroinmäellä jäte- ja kierrätysmateriaaleista.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.