Resurssiviisaus | Greenreality

Resurssiviisaus

Resurssiviisas Lappeenranta

Fisu (Finnish Sustainable Communities - suomalaiset resurssiviisaat kunnat) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Lappeenrannan kaupunki pääsi mukaan SITRA:n resurssiviisaustyöhön vuonna 2015 kolmen muun edelläkävijäkaupungin kanssa. FISU-toiminnan tarkoituksena on etsiä ja kehittää tapoja, joilla Lappeenrannasta tehdään jätteetön ja hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Keskeisiä osia resurssiviisaassa kiertotaloudessa ovat kaupunkilaisten hyvinvointi, energiatehokkuuden parantaminen sekä paikallistalouden koheneminen. Verkoston koordinaattoreina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Motiva.

Vuonna 2015 aikana asukkaat, yritykset ja kaupungin työryhmät laativat yhteisen vision ja resurssiviisaan tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteita lähestyttiin viidestä eri näkökulmasta: