Materiaalitehokkuudella kilpailukykyä | Greenreality

Materiaalitehokkuudella kilpailukykyä

Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten, että tuotteen haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana.

Rejlers on materiaalitehokkuuden asiantuntijana ollut toteuttamassa useita erilaisia teemaan liittyviä hankkeita. Rejlers toteutti Ahlström Glassfibre Oy:n Mikkelin tehtaalle materiaalitehokkuuskatselmuksen, joka tuotti 27 parannusehdotusta.

Katselmus

  • systemaattinen tapa etsiä tehostamiskohteita
  • selvittää materiaalivirrat määrällisesti, taloudellisesti ja laadullisesti sekä arvioi kytkennän ympäristönäkökohtiin
  • esittää materiaalivirrat visuaalisesti
  • käynnistää jatkuvan kehitysprosessin ja tuottaa arvokasta tietoa yrityksen kehitystoimintaan

Materiaalitehokkuus merkitsee säästöjä. Se auttaa sekä yrityksiä että julkista sektoria toteuttamaan yhteiskuntavastuutaan ja samalla säästämään.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan Suomi tavoittelee maailman kärkeä ympäristöystävällisessä, resurssi- ja materiaalitehokkaassa taloudessa sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäjänä. Rejlers on tässä kehityksessä vahvasti mukana.

Yhteyshenkilö:

Veijo Pitkäniemi, puhelin +358 40 096 9882, veijo.pitkaniemi@rejlers.fi

materiaali

 

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.