Ruoan tuotanto ja kulutus - tavoitetila 2050 | Greenreality

Ruoan tuotanto ja kulutus - tavoitetila 2050

Tavoitteena on että lappeenrantalaiset syövät terveellistä ja kestävästi tuotettua kotimaista ruokaa. Ruoan tuotannosta ja kulutuksesta syntyvät jätteet hyödynnetään 100 prosenttisesti. 

Toimenpiteitä eri vuosille tavoitetilan saavuttamiseksi:

2016-2017

  • Asennemuutoksen alkuun saaminen: julkisten keittiöiden ja työpaikkaravintoloiden kampanjat ja kuntalaiskampanja.
  • Kaupungille hankintastrategia, joka huomioidaan talousarviossa.
  • Kaupunkiviljelyn edistäminen.

2017-2021

  • Paikalliseen ruoan tuotantoon syntyy uusia arvoketjuja. Käynnistetään hankkeita uusien arvoketjujen löytämiseksi ja luomiseksi.
  • Hankintajärjestelmien kehittäminen ja koulutus.
  • Lisätään ihmisten tietoisuutta siitä millaista ja miten paljon jätettä he tuottavat.

2021-2025

  • Vaihtoehtoisten kotimaisten proteiinilähteiden kehitys ja tuotanto.
  • Ruoan tuotannon sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Biojätteistä esim. liikennekaasua biokaasulaitoksen avulla.

2025-2029

  • Pyritään muutokseen kuluttajakäyttäytymisessä: lihankulutus on n. puolittunut ja käytetään kotimaista lihaa.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.