Veden käyttö ja luonnonvedet | Greenreality

Veden käyttö ja luonnonvedet - tavoitetila 2050

Vuonna 2050 on tavoitteena, että pinta- ja pohjavesien tila vastaa luonnontilaa. Lappeenranta on vesiteknologian ja -liiketoiminnan kansainvälinen keskittymä.  Veden kulutus ja vesihuollon energiankäyttön on puolittunut nykyisestä. Vuonna 2050 kaupungissa hyödynnetään täysimääräisesti yhdyskunta- ja teollisuusvesien ja lietteiden energia sekä ravinteet.

Tavoitteiden pääsemiseksi on suunniteltuja seuraavia konkreettisia toimenpiteitä eri vuosille:

2016-2017

  • Pien-Saimaan hoito-ohjelman toteutus
  • Laaditaan vesihuollon energiatehokkuuden toimintasuunnitelma.

2017-2021

  • Kansalaisten ja alueen toimijoiden sitouttaminen vesien suojeluun konkreettisin keinoin.
  • Vesiteknologian koeympäristöt vedenpuhdistamoilla
  • Teollisuuden jätevesien lämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa.

2021-2025

  • Yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden energiakäyttö ja ravinteiden käyttö maa- ja metsätaloudessa. 
  • Kaukokylmäverkon rakentaminen.

2025-2029

  • Jätevesien vaarallisten aineiden ja haitta-aineiden poistaminen ratkaistaan Lappeenrannassa.
  • Lappeenrannassa aloittaa kierrätyslannoitteiden tehdas.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.