Vihreät teost tutuksi koululaisille | Greenreality

Vihreät teost tutuksi koululaisille

Vihreät teot sekä GES-verkoston yritykset tutuksi koululaisille

Energia- ja ympäristöalan yritysverkosto Green Energy Showroom (GES) on aloittanut yhteistyön oppilaitosten kanssa. Yhteistyö näkyy Yrityskylä Kaakkois-Suomessa, vihreisiin tekoihin ja GES-verkostoon tutustuttavassa Greenreality-oppimiskokonaisuudessa sekä elokuussa Lappeenrannassa vierailleen Bioaika-rekkakiertueen tapahtumissa.

GES-verkosto Yrityskylässä

Yhteistyö Yrityskylä Kaakkois-Suomen kanssa alkoi maaliskuussa. Yrityskylässä GES-verkosto tekee kestävän kehityksen kasvatustyötä. Yrityskylään on luotu kestävän kehityksen koordinaattorin ammatti siihen ammattivalikoimaan, josta oppilaille valitaan rooleja vierailupäivän ajaksi.
 ̶  Yrityskylässä vierailee tuhansia oppilaita vuosittain ja on hienoa, että tämän yhteistyön myötä he pääsevät tutustumaan energia- ja ympäristöalaan, verkostomme yrityksiin ja niiden tarjoamiin tulevaisuuden työpaikkoihin, verkoston puheenjohtaja Ari Saukkonen kommentoi.

GES-verkoston jäsenistä Flowroxilla, Switchillä, UPM:llä, LUT:lla, Etelä-Karjalan Jätehuollolla, Lappeenrannan Energialla ja Lappeenrannan kaupungilla on jokaisella oma pienoisyrityksensä Yrityskylässä. Kestävän kehityksen koordinaattori järjestää edellä mainittujen yritysten eri tehtävissä työskenteleville oppilaille kestävän kehityksen palaverin. Oppilaat, jotka työskentelevät insinöörinä, käyttöpäällikkönä, viestintäpäällikkönä ja tutkijana, pohtivat palaverissa, mitä kaikkea kestävän kehityksen edistämiseksi voidaan tehdä: miten liikenteen päästöjä ja hävikkiruoan määrää voidaan vähentää, miten pidämme vesistöt ja ilman puhtaana, miten parannamme kansalaisten jätteiden lajittelutaitoja ja edistämme kiertotaloutta. Ryhmät tekevät keksimiensä ratkaisujen pohjalta myös tuotekehitystä ja yritysideointia GES-verkoston yrityksille.

- Tämän yhteistyön myötä kestävän kehityksen työ konkretisoituu Yrityskylässä vieraileville kuudesluokkalaisille, GES-verkostoa koordinoiva kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen Lappeenrannan kaupungilta kertoo.

 

Koululuokat tutustumaan vihreisiin tekoihin

Kevään aikana kehiteltyä koululaisten Greenreality-pakettia on pilotoitu sekä ala- että yläkoululaisten kanssa. Pakettiin kuuluu opetusmateriaalia, projektitöitä, Greenreality-kiertoajelu sekä energia- ja ympäristöalan yrityksiin tutustumista.

Voisalmen alakoulun 3.-luokkalaiset pilotoivat pakettia kevään aikana. Opetuksessa käytettiin Lappeenrannan vihreistä teoista ja GES-verkostosta kertovaa materiaalia. Oppilaat tekivät koulussa kestävän kehityksen ratkaisuihin liittyviä projektitöitä. Projektitöissä tutkittiin muun muassa, mikä Saimaata saastuttaa, minkälainen tuulimyllyn rakenne on ja miten sähköbussi toimii. Oppilaat tekivät aiheista pienoismalleja, esitekirjasia ja videoita.

Huhtikuussa oppilaat pääsivät Greenreality-kiertoajelulle tutustumaan Lappeenrannan vihreisiin tekoihin ja GES-verkoston tarjoamiin ratkaisuihin. Kohteina olivat Kivisalmen kosteikko, Kivisalmen pumppaamo, Muukon tuulipuisto, läntisen paloaseman aurinkopaneelit ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Green Campus. Matkalla oppilaat kuulivat myös UPM:n biodiesellaitoksesta ja Kaukaan voimasta sekä kierrätyksestä ja ekologisesta liikkumisesta.

Voisalmen koulun pilotointikokonaisuutta ja koululaisten projektitöitä esitellään kesäkuun alusta elokuun loppuun Lappeenrannan Hiekkalinnalle rakennetussa Greenreality-nurkkauksessa.

Toukokuussa Kesämäenrinteen yläkoulun 8.-luokkalaiset pääsivät pilotoimaan Greenreality-kierrosta polkupyörillä. Oppilaat tutustuivat kosteikkoihin, pumppaamoon ja yliopiston Green Campukseen. Yläkoululaisten osalta panostettiin enemmän yritysesittelyihin ja –vierailuihin. Oppilaat saivat tutustua GES-verkoston yrityksistä Visedon, TuuliSaimaan ja GreenEnergy Finlandin toimintaan.

Kestävän kehityksen kasvatusta ja yritys-oppilaitosyhteistyötä aiotaan kehittää edelleen Etelä-Karjalan kuntien koulujen kanssa. Aiheen ympärille valmistellaan hanketta, jonka avulla toimintamallia kehitetään ja laajennetaan koko Etelä-Karjalaan.

 
       
Greenreality-kiertoajelulla koululaiset pääsivät tutustumaan mm. Kivisalmen kosteikkoon ja Muukon tuulivoimapuistoon.      

 

Voisalmen koulun projektitöitä esillä Lappeenrannan Hiekkalinnalle rakennetussa Greenreality-nurkkauksessa.    

 

Bioaikarekka tutustutti alueen biotaloustoimijoihin

Lappeenrantaan saapui 10.8. Bioaika-tapahtumakiertueen Bioaika-rekka, jonka tiedenäyttely oli suunnattu ensisijaisesti koululaisille. Virallisiin Suomi100-hankkeisiin kuuluvan kiertueen tuottaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke yhdessä Tiedekeskus Tietomaan kanssa. Kiertueen päärahoittajia ovat Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö. Kiertueen tapahtumat toteutetaan yhdessä paikallisten biotalouden toimijoiden kanssa. Pyörillä kulkevan tiedekeskusnäyttelyn ohessa on Bioaikatapahtumatori. Green Energy Showroom –verkosto oli esillä Bioaikarekan tapahtumatorilla sekä mukana toteuttamassa tapahtumaa yhdessä UPM Kaukaan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.