Kiertotalous | Greenreality

Kiertotalous

Kiertotalous

Maapallolla on rajallinen määrä luonnonvaroja. - Siksi materiaalien kiertoa tulee tehostaa, kestävän kehityksen mukaista luonnon-varojen käyttöä kannustaa ja mahdollistaa taloudellisesti järkevällä tavalla. Kiertotalouden tavoitteena on talouskasvu ilman luonnonvarojen ylikulutusta. Muutokseen tarvitaan kaikki ammatit, ikäluokat, koulutustasot, yritykset ja yhteisöt – sekä persoonat.

Etelä-Karjalaan on laadittu 2018 Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartta, jossa asetetaan tavoitteita ja päämääriä kiertotalouden edistämiseksi alueellamme. Lappeenrannan kaupunki tekee erilaisia toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi. Kaupunki osallistui Suomen kiertotalouskunta kilpailuun 2019 ja pääsi kolmen parhaan joukkoon. 

Kiertotalous on...

  • Materiaalitehokkuutta
  • Tuotteiden eliniän pidentämistä
  • Kierrätyksen lisäämistä
  • Palveluiden kuluttamista tuotteiden sijaan
  • Lainaamista, jakamista ja korjaamista

...yhdessä tekemistä.

 

Jotta saavutamme tuloksia, tarvitaan muutoksia...

  • Ajattelutavoissa
  • Kulutustavoissa
  • Arvoketjuissa
  • Tuotesuunnittelussa
  • Liiketoimintamalleissa

...haasta itsesi mukaan!

Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartta

Lisätiedot:

Salme Muurikka

salme.muurikka@lappeenranta.fi

p. 040 673 3393

Circwaste-hanke:

 

Materiaalitkiertoon.fi

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.