Apila Group | Greenreality

Parhaat ratkaisut tuotteistetaan ja kaupallistetaan.

Apila Group Oy

Apila Group

Apila Group Oy

Luovuutta tuotekehitykseen ja ympäristöhaasteisiin

Apila Groupin toiminnassa yhdistyvät materiaaliviisaus, tuotekehitys ja ympäristöjohtamisen taito.

Kiertotalouden toteutumiseen tarvitaan uudenalaista ajattelutapaa, innovatiivistaotetta, yhteistyötä, poikkitieteellistä osaamista ja rohkeutta toimia. Apila Group hallitsee ne kaikki, ja tarjoaa avuksi alue-, organisaatio- ja yksilötason asiantuntijaratkaisuja.

Apila Groupin toiminta perustuu vankkaan materiaalikemian osaamiseen, materiaalitehokkaaseen tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen.

Yritys on toteuttanut useita kehitysprojekteja ja pilot-kokeiluja, joissa sivuvirtamateriaaleja hyödynnetään käytännön tasolla muun muassa lannoitteina, jäte- ja valumavesien käsittelyssä, maarakentamisessa ja erilaisissa komposiiteissa.

Osallistavan ympäristöjohtamisen edelläkävijänä Apila Group auttaa asiakkaitaan muuttamaan ympäristötavoitteensa päivittäisiksi toimintatavoiksi. Keinoina käytetään osallistavia työpajoja ja asiakkaalle räätälöityjä konkreettisia toiminnanohjausmalleja.

Asiakasorganisaatioiden resurssitehokkuutta ohjaavat lisäksi toimintaa koskeva lainsäädäntö, henkilöstön ympäristöosaaminen, prosessien toimivuus ja toimiva mittaristo. Näiden hallintaa voidaan parantaa Apila Groupin palvelujen avulla.