Apila Group | Greenreality

Parhaat ratkaisut tuotteistetaan ja kaupallistetaan.

Apila Group Oy

Apila Group

Apila Group Oy

Luovuutta tuotekehitykseen ja ympäristöhaasteisiin

Apila Groupin toiminnassa yhdistyvät materiaaliviisaus, tuotekehitys ja ympäristöjohtamisen taito.

Kiertotalouden liiketoimintamallit kiinnostavat yrityksiä. Materiaalien kiertotalouteen siirtyminen vaatii yrityksiltä pureutumista tuotesuunnitteluun sekä osaamista uusiomateriaaleihin ja niiden vuorovaikutuksiin liittyen samalla kun tavoitellaan kannattavaa liiketoimintaa.

Tarjoamme avuksi alue- ja organisaatiotason asiantuntijaratkaisuja materiaaliviisaaseen tuotekehitykseen. Viisas materiaalienkäyttö ja tuotekehitys säästää yrityksiltä aikaa ja rahaa, kun tuotteet, prosessit ja palvelut tarkastellaan kiertotalouden mukaisesti samanaikaisesti uusiomateriaalien, turvallisuuden, käytettävyyden ja lainsäädännön näkökulmista. Turhia kokeiluja ei tarvita. Kestävästi tuotetut tuotteet kiinnostavat asiakkaita. Yrityksen resurssitehokkuus paranee, tuotteiden elinkaari pitenee ja neitseellisten raaka-aineiden kulutus vähenee. Lisäksi tuotteiden ja materiaalien valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen ympärille voi syntyä uusia liiketoimintoja ja alueellisia businessekosysteemejä.

Tämä materiaaliviisauteen perustuva lähestymistapamme on auttanut yrityksiä konkreettisissa kiertotalouden haasteissa, elänyt toimintaympäristön muutoksessa ja kulkenut materiaalien käyttöön liittyvän lainsäädännön kehityksen rinnalla. Apila Group’ssa on paljon kokemusperäistä ja monitieteistä tietotaitoa, joka on suoraan sovellettavissa yritysten tarpeisiin. 

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.