Apila Group | Greenreality

Parhaat ratkaisut tuotteistetaan ja kaupallistetaan.

Apila Group Oy

Apila Group

Apila Group Oy

Luovuutta tuotekehitykseen ja kiertotalouden edistämiseksi

APILA GROUPIN TOIMINNASSA YHDISTYVÄT MATERIAALIVIISAUS, TUOTEKEHITYS JA YMPÄRISTÖJOHTAMINEN.

Kiertotalouden liiketoimintamallit kiinnostavat tulevaisuuteen katsovia yrityksiä. Materiaalien kiertotalouteen siirtyminen vaatii yrityksiltä pureutumista tuotesuunnitteluun, sekä osaamista uusiomateriaaleihin, samalla kun tavoitellaan kannattavaa liiketoimintaa.

Tarjoamme avuksi alue- ja organisaatiotason asiantuntijaratkaisuja materiaaliviisaaseen tuotekehitykseen. Viisas materiaalien käyttö ja tuotekehitys säästää yrityksiltä aikaa ja rahaa. Kun tuotteet, prosessit ja palvelut tarkastellaan kiertotalouden mukaisesti samanaikaisesti uusiomateriaalien, turvallisuuden, käytettävyyden ja lainsäädännön näkökulmista, säästytään turhilta kokeiluilta. Kestävästi tuotetut tuotteet ovat yritykselle kilpailuvaltti asiakkaiden kasvavan kiinnostuksen myötä. Yrityksen resurssitehokkuus paranee, tuotteiden elinkaari pitenee ja neitseellisten raaka-aineiden kulutus vähenee. Lisäksi tuotteiden ja materiaalien valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen ympärille voi syntyä uusia liiketoimintoja ja alueellisia yritysekosysteemejä.

Materiaaliviisauteen perustuva lähestymistapamme on auttanut yrityksiä vastaamaan konkreettisiin kiertotalouden haasteisiin. Olemme eläneet mukana toimintaympäristön muutoksessa ja kulkeneet materiaalien käyttöön liittyvän lainsäädännön kehityksen rinnalla. Apila Groupissa on paljon kokemusperäistä ja monitieteistä tietotaitoa, joka on suoraan sovellettavissa yritysten tarpeisiin.  

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.