Aurelia Turbines Oy | Greenreality

Aurelia Turbines valmistaa hyötysuhteeltaan erinomaisia kaasuturbiineja kansainvälisille markkinoille.

Aurelia Turbines Oy

Aurelia Turbines Oy

Aurelia Turbines Oy

Pieni ja energiatehokas kaasuturbiini

Aurelia Turbines valmistaa hyötysuhteeltaan erinomaisia kaasuturbiineja kansainvälisille markkinoille. Yhtiön päätuote on 400 kw kaasuturbiini.

Aurelia Turbines kehittää, valmistaa ja kaupallistaa kestäviä ja tehokkaita pienen kokoluokan turbiineita etenkin pienteollisuuden tarpeisiin. Teknologiamme perustuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämään suurnopeustekniikkaan.

Aurelia® A400 turbiini on kaksivaiheinen ja kaksiakselinen kaasuturbiini, jossa molemmilla akseleilla on oma suurnopeusgeneraattorinsa. Tämä mahdollistaa modulaarisen rakenteen ja mm välijäähdyttimen sekä rekuperaattorin käytön. Tällä tavoin kaasuturbiini saavuttaa erinomaisen, jopa yli 40% sähköisen hyötysuhteen.

Turbiiniamme voidaan käyttää monissa erilaisissa sovelluksissa niin teollisuudessa, voimantuotannossa kuin kaupallisissakin kohteissa.

Tuotteemme on ratkaisu tämän päivän ja tulevaisuuden energiamarkkinoille.

Kaasuturbiinimme on erittäin energiatehokas ja vähäpäästöinen.
Mahdollisia polttoaineita ovat erilaiset neste- ja kaasumaiset polttoaineet kuten biokaasu, biodiesel, soihtukaasut ja jopa synteettiset kaasut.
Yhtiömme verkottuu voimakkaasti eri teknologiatoimittajien kanssa ja pyrimme itse keskittymään omaan lisäarvoomme tuotteissamme. Meillä on pohjalla hyvä markkinaosaaminen ja kokemus asiakkaidemme tarpeista.

Tuoteominaisuudet, jotka kiinnostavat asiakkaita ja kumppaneitamme ympäri maailmaa.

Kaasuturbiinimme on suunniteltu alusta alkaen modulaariseksi. Meille tämä mahdollistaa ns. integraattorimallin, jolloin Aurelia Turbines toimittaa kumppaneilleen vain kriittiset komponentit ja nämä puolestaan kasaavat lopullisen tuotteen lähellä omia markkinoitaan samalla täyttäen paikallisuusvaatimukset. Turbiinien ja yleensä voimantuotantoyksiköiden osalta tämä on hyvin poikkeuksellinen toimintatapa ja on herättänyt erittäin laajaa kiinnostusta ympäri maailmaa.

Teknisessä mielessä asiakkaamme hyötyvät mm seuraavista turbiiniemme ominaisuuksista:

• Erittäin korkea hyötysuhde, yli 40% yhdistettynä turbiinien muihin hyviin ominaisuuksiin, kuten tehokkaaseen lämmön talteenottoon ja pieneen huoltotarpeeseen.
• Laakerointi on toteutettu aktiivimagneettilaakerein ja ei tarvitse täten lainkaan voiteluaineita. Turbiinien käyttö ei aiheuta mitään kitkaa laakereihin, joten huoltoväli on erittäin pitkä.
• Turbiinimme polttokammio on erittäin pitkälle kehitetty kannutyyppinen premix-kammio, jonka ansiosta turbiinimme CO ja NOx-päästöt ovat erittäin pienet.
• Turbiinin laakeroinnista ja rakenteesta johtuen turbiini on täysin värinätön ja hyvin hiljainen.
• Turbiiniamme voidaan valvoa ja käyttää etäyhteyden avulla.
• Modulaarinen rakenne ja olemassa olevien komponenttien käyttö mahdollistaa maailmanlaajuisen huoltoverkoston suurelle osalle komponenteista.
• Turbiinimme on asennettavissa sisä- ja ulkotiloihin.

Pienet turbiinit sopivat moniin kohteisiin.

Tyypillisiä käyttökohteita turbiineillemme ovat esimerkiksi yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, uusiutuvan energian tuotanto ja sen tasapainottaminen, energiateollisuuden kohteet jne. Tyypillisiä asiakkaita voivat olla esimerkiksi elintarviketeollisuus, prosessiteollisuus, metalliteollisuus, rehuteollisuus, sairaalat, hotellit, sähköautojen pikalatausasemat, jne.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.