Gasum | Greenreality

Gasum tarjoaa biokaasua ja nesteytettyä biokaasua (LBG), maakaasua ja nesteytettyä maakaasua (LNG). 

Gasum Oy

Gasum

Gasum Oy

Kohti puhtaampaa tulevaisuutta

GASUM EDISTÄÄ YHDESSÄ KUMPPANIENSA KANSSA KEHITYSTÄ KOHTI HIILINEUTRAALIA TULEVAISUUTTA MAALLA JA MERELLÄ. YHTIÖ ON POHJOISMAINEN KAASU- JA ENERGIAMARKKINOIDEN ASIANTUNTIJA.

Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja on Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun (LNG) jakelija. Gasumin tavoitteena on, että ihmiset ja tavarat liikkuvat puhtaasti sekä maalla että merellä. Sen tarjoamilla kestävillä ratkaisuilla tavoitellaan puhtaampaa lähiympäristöä, Itämerta ja ilmastoa.

Gasum auttaa asiakkaita pienentämään omaa ja asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniensa kanssa yhtiö edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Pohjoismaiden johtava toimija

Gasum on myös Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Yhtiö edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä ja tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Se kehittää määrätietoisesti ja vastuullisesti myös pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Lisäksi

Gasum on rakentanut pitkäjänteisesti kaasutankkausasemaverkostoa, joka palvelee myös raskasta kalustoa Pohjoismaissa.

– Gasum tarjoaa ilmastoystävällisen vaihtoehdon perinteisille polttoaineille kasvattamalla aktiivisesti kaasun tankkausverkostoa. Lappeenrannan kaupunki toimii esimerkkinä valitessaan kaupunkiliikenteeseen kaasukäyttöisiä busseja. Kaasubussit ovat kustannustehokkain tapa vähentää kaupunkien liikenteessä syntyviä hiilidioksidi- ja lähipäästöjä ja tärkeä osa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Matti Ojanpää Gasumilta.

Vastuullisuus on Gasumin strategian ytimessä

Yhtiö edistää määrätietoisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja tarjoaa puhtaampia energiaratkaisuja merenkulun, teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin. Vastuullisuus on merkittävässä osassa yhtiön strategiaa, ja sen merkitys keskeisenä osana kaikkea Gasumin toimintaa korostuu jatkuvasti.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.