Gasum | Greenreality

Luonnonkaasut auttavat merkittävästi Suomen kansallisten päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Gasum Oy

Gasum

Gasum Oy

GASUM ON POHJOISMAINEN LUONNONKAASUN ASIANTUNTIJA

Gasum on pohjoismainen energiayhtiö ja kaasualan asiantuntija, joka rakentaa yhdessä kumppaniensa kanssa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa sekä kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä.

Gasum tuo Suomeen maakaasua ja tuottaa biokaasua sekä toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Yhtiö on Pohjoismaiden johtava nesteytetyn maakaasun (LNG) tarjoaja sekä Suomen merkittävin biokaasun tarjoaja.

Gasum tuottaa täysin uusiutuvaa ja kotimaista biokaasua biohajoavista jätteistä. Biokaasu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi liikennekäyttöön. Maakaasulla ja LNG:llä voidaan saavuttaa merkittävät päästövähennykset energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä.  

Lue lisää: www.gasum.fi

Gasum twitterissä:
https://twitter.com/GasumOy

Gasum Facebookissa:
Gasum Oy - https://www.facebook.com/gasumoy/  
Aja kaasulla - https://www.facebook.com/AjaKaasulla/

Biokaasu

Biokaasu tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille polttoaineille

Biokaasu on täysin kotimainen ja uusiutuva energianlähde, jota tuotetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti esimerkiksi yhdyskuntien ja teollisuuden jätteistä. Suomessa biokaasua käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon sekä liikenteen polttoaineena. Liikennekäytössä biokaasu vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 85 prosenttia. Gasumin liikennebiokaasulle on myönnetty ympäristöystävällisyydestä ja kotimaisuudesta kertovat Joutsenmerkki ja Avainlippu-tunnus.

Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja, ja biokaasu on kiinteä osa pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Yhä useampi kuluttaja suosii kestävästi tuotettuja ratkaisuja, mikä luo kysyntää biokaasulle. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa biokaasumarkkinaa voimakkaasti sekä kaasuverkoston alueella että sen ulkopuolella.

Maakaasu

Maakaasu toimii siltana hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Energiatehokas maakaasu on monipuolinen polttoaine ja puhtain fossiilinen energianlähde. Kaasun käytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat selkeästi alhaisemmat kuin öljyn tai kivihiilen, eikä sen palamisessa synny rikkiä tai raskasmetalleja.

Maakaasua käytetään erityisesti kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Kuljettaessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maakaasu toimii siirtymäkauden vähäpäästöisenä polttoaineena energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä.

LNG

LNG soveltuu raskaan liikenteen polttoaineeksi

Nesteytetty maakaasu eli LNG laajentaa kaasun edut kaasuverkoston ulkopuolelle. Kaasun nesteyttäminen pienentää kaasun tilavuutta ja mahdollistaa kaasun joustavan kuljettamisen ja varastoinnin maalla ja merellä. LNG:tä voi käyttää teollisuudessa energianlähteenä sekä meriliikenteen ja raskaan maantieliikenteen polttoaineena. LNG:tä käyttämällä hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosenttia raskaaseen polttoöljyyn verrattuna.

Gasum kehittää aktiivisesti Pohjoismaista LNG-markkinaa tytäryhtiönsä Skangasin kanssa, joka on LNG:n markkinajohtaja Pohjoismaissa. LNG:n jakeluverkosto soveltuu sellaisenaan myös nesteytetylle biokaasulle eli LBG:lle.

Liikenne

Gasum kehittää kaasuinfrastruktuuria järjestelmällisesti

Gasum on sitoutunut vahvasti kaasuautoilun kehittämiseen. Yhtenä osana markkinan kehittämistä yhtiön tavoitteena on lisätä tankkausasemien lukumäärää Pohjoismaissa. Kaasutankkausasemalla voi valita polttoaineeksi maakaasun tai kotimaisen uusiutuvan biokaasun. Laaja tankkausasemaverkosto mahdollistaa myös nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön raskaassa liikenteessä.

Kaasuinfrastruktuurin kehittyminen on keskeistä kaasuautoilun yleistymisen kannalta: kattavan verkoston ansioista kaasulla pääsee ajamaan saumattomasti Pohjoismaissa. Rakentuva infrastruktuuri mahdollistaa myös nesteytetyn biokaasun (LBG) käytön raskaassa liikenteessä.

Tankkaa parempaa - valitse kaasu

Kaasuautoilussa voidaan toteuttaa helposti tulevaisuuden päästötavoitteet jo tänään. Maakaasulla ajettaessa hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 prosenttia pienemmät kuin bensiinillä. Biokaasu on puolestaan laskennallisesti nollapäästöinen, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen sitoutuu saman verran hiilidioksidia, kuin mitä sen käytössä vapautuu. Kaasu auttaa lisäksi pienentämään merkittävästi liikenteestä syntyviä lähi- ja pienhiukkaspäästöjä.

Meriliikenteessä LNG on puhtain markkinoilla oleva polttoaine, joka soveltuu kaikille alustyypeille. LNG:n palamisesta ei synny lainkaan rikkidioksidi- tai hiukkaspäästöjä, ja typpidioksidipäästöt vähenevät 85 prosentilla raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. Samalla hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosentilla. LNG täyttää kaikki Euroopan unionin ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n asettamat päästökriteerit.

http://www.gasum.fi/Kaasun-tankkausasemat/Tankkausasemien-sijainnit/

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.