LCA Consulting | Greenreality

Energiankulutuksen ja päästöjen minimointi säästää ympäristöä ja euroja sekä parantaa kilpailukykyä.

LCA Consulting Oy

 

LCA Consulting

LCA Consulting Oy

Elinkaariajattelulla kohti kestävää tulevaisuutta

LCA Consultingin asiantuntemuksella parempaa tulevaisuuden kilpailukykyä.

Elinkaariajattelun keskiöön kuuluvat materiaali- ja energiavirtojen hallinta, ympäristövaikutuksien kartoittaminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. LCA Consulting on elinkaarimallintamisen vahva erikoisosaaja ja toimii elinkaariajattelun keskiöön kuuluvissa resurssitehokkuus- ja kiertotalousasioissa asiantuntijana. 

Elinkaariajattelu kytkeytyy vahvasti kiertotalouden ja resurssitehokkuuden parantamiseen niin yrityksissä, jätehuollossa kuin kuntasektorilla. Esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennalla voidaan löytää kehityskohteita kohti ympäristöystävällisempää tuotantoprosessia. Samoin systemaattisella materiaali- ja energiavirtojen hallinnalla saavutetaan merkittäviä säästöjä materiaali- ja energiakulutuksessa sekä vähennetään muodostuvan jätteen määrää.  

- Asiakkaamme arvostavat, että numeeristen tietojen lisäksi ymmärrys kokonaisuudesta lisääntyy ja asiat jäsentyvät. Joskus asiakkaalle voi ilmetä yllätyksenä yksittäisen asian merkityksellisyys kokonaisuudelle. Tuottamaamme tietoa asiakkaamme käyttävät monipuolisesti mm. päätöksenteon tukena. Elinkaarimallintaminen mahdollistaa tulevaisuuden skenaarioiden tarkastelun ja vertailun jo ennen prosessimuutoksia tai investointia. Samalla saavutetaan kokonaisnäkemys suuresta kuvasta ja ymmärrys lisääntyy siitä, mikä on merkityksellistä tarkastellusta näkökulmasta, sanoo toimitusjohtaja Antti Niskanen.

Elinkaarimallintamisen lisäksi LCA Consulting on erikoistunut mm. melu- ja hajumallinnuksiin sekä teollisuuden ja jätehuollon teknologiavertailuihin. LCA Consulting toimii myös yritysten konsulttina PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.