Rejlers Finland | Greenreality

Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen ratkaisut ovat Rejlersin erikoisalaa.

Rejlers Finland Oy

Rejlers Finland

Rejlers Finland Oy

Energiatiedonhallinnan johtava toimija Pohjoismaissa

40 vuotta toiminut uusiutuvan energian, mittauspalveluiden sekä energian - hallinnan asiantuntija yritys palvelee yli 1 000 000 energiankäyttäjää.

Rejlers Finland Oy tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita sekä projektipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen sekä infran asiakaskunnille. Yhdistämme insinööriosaamisen ICT:hen tarjoamalla asiakkaillemme viimeisimmän teknologian tehostamat digitaaliset ratkaisut. Ympäristövaikutusten huomioiminen on keskeistä kaikessa toiminnassamme. Palveluidemme piirissä on lähes 1 000 000 energiankäyttäjää. Tarjoamme mittauspalveluita ja analyysejä, energiatehokkuuden konsultointipalveluja, kuten katselmuksia, esiselvityksiä ja hankesuunnitelmia, päästökauppa-asiantuntemusta sekä energian hankinnan konsultointia kattavasti 40 vuoden kokemuksella.

Tuotantolaitosten ympäristöasioiden kattava osaaminen

Rejlersin ympäristökonsulteilla on mittava kokemus erilaisten laitosten hankkeista, kuten ja ympäristövaikutusten arvioinneista (YVA), ympäristöauditoinneista, lupahakemuksista ja elinkaariarvioinneista (LCA). Teemme asiakkaillemme yhteiskuntavastuu- ja ympäristöraportit, riskiarvioinnit, Due Diligence-selvitykset sekä ympäristömelun mittaukset ja mallinnukset.

Meiltä asiakas saa myös kaatopaikkojen lopetussuunnitelmat sekä jätevesiä, puhdistamolietettä tai pilaantunutta maata käsittelevien hankkeiden palvelut. Lisäksi teemme asiakkaillemme ympäristö- ja turvallisuustarkastuksia, joiden tarkoitus on kehittää tapaturmatonta ja ympäristöä säästävää työskentelyä ja vakiinnuttaa se käyttöön.

Materiaalikatselmus puolestaan on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja.

Asiantuntija digitaalisessa murroksessa

Digitalisaatio on muutosvoima, joka muovaa kaikkien toimialojen toimintaympäristöä. Yhdistämme digitaalisissa ratkaisuissamme perinteisen toimialaosaamisen sekä viimeisimmän teknologian. Katso, miltä näyttää digitaalisten ratkaisujen tehostama voimalaitos: https://youtu.be/Ielxh8oc1iY

Tietoa meistä

Toimimme Suomessa 20 paikkakunnalla. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2017 oli noin 48,6 miljoonaa euroa. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 ja yritys on kasvanut tasaisesti. Nyt henkilöstömäärä on jo lähes 1000. Olemme osa 2100 henkilön pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Tukholman Pohjoismaisella listalla.

 

Lisää tietoa Rejlersistä löydät täältä:

www.rejlers.fi
https://www.linkedin.com/company/rejlers-finland-oy/

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.