Saimaan ammatti- korkeakoulu | Greenreality

Käytännön ratkaisuja kestävään kehitykseen.

Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammatti- korkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu kehittää kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja arkeen ja liike-elämään

Saimaan ammattikorkeakoulussa olemme askeleen edellä olemalla aloitteellinen ja rohkea yritysten sekä työelämäorganisaatioiden kehityskumppani. Viemme Etelä-Karjalan maakuntaa ja Kaakkois-Suomea eteenpäin toteutuksilla, jotka ovat kansallisesti erottuvia ja raikkaita. Ketteränä ja vireänä toimijana olemme myös kansainvälisesti houkutteleva yhteistyökumppani.
Tulokset syntyvät aikaansaavassa yhteistyössä mm. Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Suomen yliopistokiinteistöjen, LOASin, Technopoliksen ja alueen erikokoisten yritysten kanssa.

Tutkimme:

 • Ihmisen toimintaan vaikuttamiseen keinoja ja erityisesti ekotehokkaan sekä kestävän käyttäytymisen ohjaamista
 • Älykkään rakennetun ympäristön, energia- ja materiaalitehokkaiden liiketoimintaratkaisujen ja aktiivisten ihmisten muodostamaa kokonaisuutta.
 • Vihreää digitaalisuutta.
 • Luovan osaamisen yhdistämistä uusien ja uudistuvien ekosysteemien kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen.

Tuotamme:

 • Osaavaa ja muuntautumiskykyistä työvoimaa alueen elinkeinoelämää varten.
 • Käytännön kehittämispanoksia alueen yrityksille ja työelämäorganisaatioille.
 • Raikkaita ideoita ja vastuullisia ratkaisuja maakunnan pieniin ja suuriin kehitystarpeisiin.

Rakennamme:

 • LUTin energiatekniikan innovaatioaihioiden ympärille liiketoimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista.
 • Prototyyppejä yritysten liiketoimintatarpeisiin.
 • Älykkäitä osaamisen ja teknologian yhdistäviä käytännön työkaluja (esim. Älyambulanssi, hybridibussi)

Kehitämme:

 • Liiketoimintaa vihreiden innovaatioiden ympärille.
 • Moderniin rakennettuun ympäristöön ja ihmisten yhteisöllisyyteen pohjautuvaa hyvinvointia.
 • Yhdessä 1. ja 2. asteen oppilaitosten kanssa tulevaisuuden osaajapohjaa.
 • Paikallisia kestäviä ravinto- ja ruokaketjuja resurssiviisaiden tavoitteiden mukaisesti.

Opetamme:

 • Käytäntölähtöisesti, yhdistäen uusimman tiedon ja työelämän tarpeet.
 • Kokonaisuuksien hallintaa ja hahmottamista yhdistettynä ajan tasaiseen ammattiosaamiseen.
 • Resurssiviisaasti hyödyntäen ekologisia ja kestäviä simulaatio- ja mallinnusratkaisuja.

Toimimme:

 • Maakunnan hyväksi laajaa kansainvälistä verkostoa hyödyntäen ja jalkauttaen hyödyt yhdessä henkilökunnan, opiskelijoiden, asukkaiden, asiantuntijoiden, yritysten ja julkisen sektorin kanssa.
 • Tiivistyvässä yhteistyössä LUTin kanssa.

Vähennämme:

 • Jätteistä ja hävikistä aiheutuvia kustannuksia ja jalanjälkiä ideoimalla ja kokeilemalla uusia tiedontuotanto ja -seurantaratkaisuja omissa ravintoloissamme.
 • Turhaa matkustamista hyödyntämällä digitaalisia työkaluja verkostoyhteistyössä.
 • Paikallisen ympäristön päästöjä kannustamalla henkilökuntaa ja opiskelijoita kevyen liikenteen käyttöön mm. henkilökunnan työhyvinvointiin liittyvillä kampanjoilla.

 

Lue lisää www.saimia.fi

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.