ViitaCon | Greenreality

Asumisen energia- ja sisäilmaratkaisut tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan.

ViitaCon

ViitaCon

ViitaCon

ViitaCon hallitsee kestävän kehityksen energia- ja kiertotalousratkaisut

Teollisuudessa hyväksi havaittuja energia- ja ympäristöratkaisuja on aika siirtää arkielämään.

– Asumisen laatua parantavien ratkaisujen toteuttamisessa riittää työsarkaa, sanoo ViitaConin perustaja Osmo Viitasaari.
Uudet mittaustekniikat ja langattomat tiedonsiirtoratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia asuinolosuhteiden seuraamiseen. Sisätilamittauksista, ilman laadun, energian ja veden kulutuksen seuraaminen kannattaa, sillä ihanteellisiksi säädetyistä olosuhteista hyötyvät sekä asukkaat että rakennuskanta.
– Asuinrakennuksissa on paljon mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa, parantaa sisäilman laatua ja säästää energiaa, sanoo Viitasaari.

Suunnittelulla ja yhteistyöllä voidaan kaukolämmön piirissä olevissa kohteissa sovittaa yhteen sekä asuinympäristön että paikallisen energiayhtiön edut ja tarpeet. Keskeisiä ratkaisuja ovat asuinrakennusten aurinkosähkön tuotanto, sisäilman olosuhteiden hallinta, lämmön talteenotto ja lämpöverkoston säätäminen sekä avoimen sähkö- ja kaukolämpöverkon ratkaisut pientuottajille.
Edellä mainittujen toimenpiteiden suunnittelu- ja toteutusratkaisut ovat ViitaConin osaamisalaa.

ViitaCon on kehittänyt partnerimalliin perustuvia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja yhdyskuntien ja teollisuuden hukka- ja jätevirtojen hyödyntämiseen. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa hukkaan meneviä puolilämpimiä jäte- ja prosessivesiä voitaisiin hyödyntää kasvihuoneviljelyssä. Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden lisääminen parantaisi samalla ruuan tuotannon omavaraisuutta.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.