WSP Proko | Greenreality

Oikein valitut kiinteistöpalvelut parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät rakennusten energiankulutusta.

WSP Proko Oy

WSP Proko

WSP Proko Oy

Kiinteistöjen energiahallinnassa paljon parannettavaa

Oikein valitut kiinteistöpalvelut parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät rakennusten energiankulutusta.

Vain muutama prosentti Suomen rakennuskannasta uusiutuu vuosittain. Parannusta saadaan kuitenkin aikaan vanhojen kiinteistöjen ylläpitoon vaikuttavilla ratkaisuilla.Yksi tärkeimmistä rakennusten ympäristökuormaan vaikuttavista tekijöistä on energiatehokkuus, jota voidaan parantaa optimoimalla nykyisiä järjestelmiä.
– Energiainvestoinnit vaikuttavat kiinteistön koko elinkaaren ajan. Investointeja tehtäessä olisikin ajateltava sijoitetun pääoman tuottoa eikä takaisinmaksuaikaa, sanoo WSP Proko Oy:n Lappeenrannan paikallisjohtaja Tomi Käiväräinen.

WSP Finland Oy:hyn kuuluvan WSP Prokon palveluketju kattaa rakennuksen koko elinkaaren. Kiinteistöpalveluihin kuuluvat suunnittelu, rakennuttaminen, työmaavalvonta ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut.
– Isoilla organisaatioillakin on kiinteistöjen energiahallinnassa paljon oppimista, sanoo Käiväräinen. Hän toivoo, että yritykset ja kunnat ryhtyisivät tekemään myös energiaa tuottavia investointeja. Lappeenrannan kaupunki on jo alkanut asentaa aurinkokeräimiä uudisrakennusten katoille.

WSP Proko edustaa Greenreality Networkissä koko WSP-konsernia.
– Haemme verkostosta ennakkoluulottomia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme testata uusia innovaatioita, sanoo Käiväräinen. Tuottovaikutusten arvioimiseksi WSS Proko suunnittelee pitkäkestoisen pilottihankkeen käynnistämistä jonkin vaihtoehtoisen energiamuodon ympärille.

www.wsp.com