Tee lupaus

Greenreality-lupauksen voivat tehdä koululuokat tai koko kouluyhteisö. Greenreality-lupaukset ovat luokan/koulun yhdessä päättämiä paikallisia tekoja, jotka ohjaavat yhteisön jäsenten toimintaa. Greenreality-lupaukset on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden mukaan. Kestävän kehityksen osa-alueet jaotellaan ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja ekonomiseen kestävään kehitykseen.

Greenreality-lupausta suunnitellessa on hyvä pohtia, miltä kestävän kehityksen osa-alueelta lupausta lähdetään laatimaan. Voitte tutustua viriketarjoittimelta löytyviin lupauksiin ja pohtia luokan kanssa yhdessä, mitä juuri te haluatte luvata ja lähteä toimimaan lupauksen mukaan. Lisäksi kannattaa tutkia tarkemmin, mitä Agenda 2030 17:sta tavoitteesta lupaus toteuttaa, sillä yksi lupaus voi tukea useampaa Agenda 2030 tavoitetta.

On hienoa, että tulette mukaan omilla lupauksilla ja sitä myötä teoilla. Voitte tulostaa tekemänne lupauksen luokan seinälle muistuttamaan yhteisestä tavoitteesta kestävän arjen toteuttamisessa.

Basic information

Before filling in the form, please familiarise yourself with the aspects of sustainable development and the idea tray in the support materials. Also find out about the UN 2030 Agenda Sustainable Development Goals. Consider which goals your pledge will accomplish. For the pledge description, describe the implementation and possible follow-up of the pledge.

Pledge

Which 2030 Agenda goal does the pledge accomplish?

From the goals below, choose the ones that your pledge will accomplish. The actions you pledge can promote different aspects of sustainable development.

Ecological goals

Economic goals

Socio-cultural goals