6.6.2024

Niittykasvillisuustutkimus alkoi Lappeenrannan viheralueilla

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa niittykasvillisuutta selvittävän tutkimuksen kesällä 2024. Tutkimusta tekee Jyväskylän yliopiston maisterivaiheen opiskelija Ahti Pulli, joka kartoittaa niittykasvillisuutta Lappeenrannan kaupungin omistamilla viheralueilla sekä Lappeenrannan lentokentällä.

− Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kasvillisuuden monimuotoisuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä, etenkin vuosisatojen mittaisen maankäyttöhistorian vaikutusta kasvilajistoon.

Maastokäynnillä kasvilajimäärän laskemisen ja eri lajien peittävyyksien arvioimisen yhteydessä otetaan maanäyte laboratorioanalyysiä varten.

− Näytteenotossa yksi desilitra maata otetaan kaikkiaan 25 koekuopasta. Kuopat ovat pieniä viiltoja pintamaahan ja ne peitetään näytteenoton jälkeen, selventää Pulli.

Tutkittavia niittyjä on noin 30 eri puolilla Lappeenrannan keskustaajamaa. Pääosin kohteet sijaitsevat kaupungin niittyverkoston alueilla. Nämä niitetään, kuten aiemminkin, kerran kasvukaudessa loppukesällä.

Lisäksi vajaa kolmasosa kohteista sijaitsee aiemmin intensiivisesti 3–4 kertaa kesässä leikatuilla nurmialueilla. Tällaiset tutkimusalueet on merkitty maastoon infokylteillä sekä huomionauhoilla, koska niiden (sekä maisemallisista syistä paikoin niiden lähiympäristön) hoitoa muutetaan tilapäisesti: kasvillisuus niitetään vasta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Tutkimus päättyy, kun kaikki niityt on kartoitettu viimeistään heinäkuun loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Ahti Pulli, ekologia ja evoluutiobiologia (Jyväskylän yliopisto),

harjoittelija (Lpr:n kaupunki) Puh. 045 237 5430, ahti.pulli@lappeenranta.fi


Maria Jokela, projektityöntekijä
Puh. 040 619 0840, maria.jokela@lappeenranta.fi