Ilmasto-ohjelma 2021–2030

Ilmasto-ohjelma 2021–2030

Päästöjen vähentämisellä on kiire. Pariisin ilmastosopimuksen saavuttaminen ja maapallon ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita ratkaisuja. Lappeenrannan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021–2030 päämääränä on toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 sekä pidemmän aikavälin päästövähennystavoitetta. Ilmasto-ohjelma valmistui loppuvuodesta 2020 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2021.

Ilmasto-ohjelman kokonaisuuteen sisältyy Lappeenrannan maantieteellisen alueen päästölaskennat perus- ja seurantavuodelle sekä päästövähennystoimenpiteet, eli ilmastonmuutoksen lievennystoimenpiteet vuoteen 2030 saakka.

Toimenpideohjelmaa valmisteltiin 2020 Lappeenrannan kaupungin, yritysten, sidosryhmien ja asukkaiden yhteistyönä kahdeksassa työpajassa. Työpajoissa syntyneistä toimenpide-ehdotuksista yli 80 valikoitui ilmasto-ohjelmaan toteuttavaksi. Toimenpidekokonaisuuden lisäksi ilmasto-ohjelmaan sisältyy myös ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen.

Vehreän luonnon keskellä kulkeva polku. Polun reunalla on vihreitä puita. Oikealla näkyy sinistä järveä.

Lappeenrannan kestävyysvahti

Lappeenrannan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävyysvahdin avulla seuraamme tämän tavoitteen edistymistä ja arvioimme ilmasto- ja kiertotaloustekojen vaikutuksia.

Lappeenrannan kestävyysvahti