Verkostot ja sitoumukset

 

Lappeenrannan vihreää strategiaa tukevat verkostot ja sitoumukset

Verkostoitumalla ja toimijoiden välisellä yhteistyöllä vaikutetaan paikallisesti ja kansallisesti ilmastomyönteiseen työhön, sekä jaetaan ja hyödynnetään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja.

Lappeenrannan kaupunki kuuluu useampaan ilmasto- ja ympäristötyön verkostoon, joiden työhön kaupunki osallistuu aktiivisesti. Verkostojen kautta kaupunki vaikuttaa ilmastotyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkostojen kautta kaupunki myös jakaa omia kokemuksiaan muille ja saa tietoa muualla hyväksi havaituista toimintamalleista ja tietoa ilmastotyön tueksi.

FISU (Finnish Sustainable Communities) -verkoston kuuluu 11 suomalaista edelläkävijäkuntaa. Verkoston teemana on SITRA:n käynnistämän resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen omassa toiminnassaan.

ICLEI (Local Governments for Sustainability) on maailmanlaajuinen verkosto, joka toteuttaa paikallistason kestävän kehityksen työtä monella eri teemalla. Erityisesti teemana on ilmastonmuutos ja kiertotalous.

Covenant of Mayors -verkosto on maailmanlaajuinen kuntien verkosto, jossa tavoitellaan ilmastopäästöjen alentamista. Sitoutuessaan verkostoon kunnat tekevät Kestävän Energiankäytön ja Ilmastopäästöjen arvioinnin ja ohjelman. Lappeenrannan ilmasto-ohjelma on laadittu tämän periaatteen mukaisesti.

Green City Accord on EU-komission perustama kuntaverkosto, jonka tavoitteena on kestävät ja terveelliset kaupungit.

Green Leaf Network on EU-komission perustama verkosto Green Leaf- voittajakaupungeille.

EBN (The European Business and Innovation Centre Network) edistää yrityspalveluiden kehittämistä EU:n alueella.

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa myös YK:n kestävän kehityksen indikaattoreita.

Lappeenrannan kaupungin koordinoima alueellinen energia- ja ympäristöalan verkosto, Greenreality Network, kuuluu kansainväliseen Cleantech-verkostoon ICN:ään.