EU:n ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit

European Green Leaf 2021 -voittovuoden seurauksena Lappeenranta on valittu Euroopan komission sadan edelläkävijäkaupungin joukkoon. Valitut kaupungit osallistuvat Euroopan unionin ilmastoneutraalien ja älykkäiden kaupunkien mission toteuttamiseen. Valinta vahvistaa Lappeenrannan asemaa eurooppalaisena edelläkävijä- ja ilmastokaupunkina.

Euroopan unionin NetZeroCities-ohjelma auttaa kaupunkeja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Kaupungit toimivat alustana yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi alueellaan ja laativat paikallisten toimijoiden kanssa toimenpidesuunnitelman.

Maisema kaupunginlahdelta keskustan suuntaan. Kuvassa näkyy veneitä, puita ja kaupungin rakennuksia.

Ratkaisuja paikallisella yhteistyöllä

Missioon valitut kaupungit sitoutuvat saavuttamaan hiilineutraaliuden vuonna 2030. Lisäksi ne toimivat kokeilu- ja innovaatiokeskuksina ratkaisuille, joiden avulla kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat tavoitteet vuoteen 2050 mennessä.

Mission tavoitteiden toteutumista tuetaan kehittämisrahoituksella, ja mukana olevat kaupungit saavat räätälöityä neuvontaa ja tukea sekä mahdollisuuksia osallistua suuriin innovointitoimiin ja pilottihankkeisiin. Lisäksi missio tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia, parhaiden käytäntöjen vaihtoa kaupunkien välillä ja tukea kansalaisten osallistamiselle. Missioon valittiin Lappeenrannan lisäksi Suomesta Espoo, Helsinki, Lahti, Tampere ja Turku. Missioon haki yhteensä 377 eurooppalaista kaupunkia.

NetZeroCities

NetZeroCities-projekti edistää Eurooppaa ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Projekti tukee Euroopan unionin sadan ilmastoneutraalin ja älykkään kaupungin missiota kasvihuonekaasujen merkittävällä vähentämisellä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Projekti tarjoaa kaupunkien tarpeiden mukaisesti myös maailmanluokan asiantuntemusta sekä palveluja.

Ilmastokaupunkisopimus

Euroopan unionin uuden tutkimus- ja innovaatio-ohjelman, Horisontti Euroopan, uudistuksia ovat missiot, joiden kautta unioni haluaa ratkaista globaaleja ja yhteiskunnallisia haasteita. Kaupunkien Climate City Contract -ilmastosopimus on missioiden keskeinen työkalu.

Jokainen mukaan valittu kaupunki valmistelee ja toteuttaa sopimuksen yhteistyössä paikallisten yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden, yksityisen sektorin ja asukkaiden kanssa. Ilmastokaupunkisopimukseen sisältyy yleinen ilmastoneutraaliutta koskeva suunnitelma ja kaikkiin osa-alueisiin, kuten energiaan, rakennuksiin, jätehuoltoon ja liikenteeseen, liittyvät investointisuunnitelmat.

Lappeenrannan kaupungin ilmastokaupunkisopimus (CCC) hyväksyttiin 4.9.2023 kaupunginhallituksessa ja jätettiin EU:n arvioitavaksi 15.9. 2023. Arvioinnin seurauksena Lappeenranta saa aikanaan Mission Label -tunnustuksen.

Sopimuksen toteuttamista varten on perustettu paikallinen Transitiotiimi-työryhmä, johon kuuluu kaupungissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä. Transitiotiimiin ovat lupautuneet LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Taipalsaaren kunta, Luumäen kunta, Metso Oyj, The Switch Engineering Oy, Fiber-X Finland Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Lappeenrannan Toimitilat Oy, Lappeenrannan Free Zone Ltd, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy. Transitiotiimin puheenjohtajana toimii vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen.

1. Ilmoittaudu mukaan

2. Tuo ideasi ja tekosi yhteiseen ohjelmaan

3. Toimeenpannaan yhdessä toimintaohjelmaa

4. Rakennetaan yhdessä hiilineutraalia Lappeenrantaa

Ota yhteyttä: ilmastokoordinaattori Petri Kero, petri.kero@lappeenranta.fi tai ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi 

EU Smart Cities