Liikenne ja logistiikka

Vähäpäästöinen liikenne ja logistiikka

Suomessa liikenne muodostaa 20 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja Lappeenrannassa yli 40 prosenttia päästökauppasektorin ulkopuolisista päästöistä. Liikenteen päästöjen vähentämisessä tärkeässä roolissa on yksityisliikenteen lisäksi myös ammattiliikenne. Ammattiliikenteessä ajoneuvojen energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys korostuu, koska ajomäärät ovat suuria.

Pinkin värisiä linja-autoja vihreiden pensaiden ja puiden taustalla.

Vaikuta päästöihin

  • Tehokkaat reittivalinnat
  • Energiatehokas kalusto
  • Vähäpäästöinen käyttövoima

Energiatehokkuuteen panostaminen vähentää kustannuksia, joten vähäpäästöisyys voi olla taloudellisesti kannattavaa.

MOTIVA:n kestävän liikkumisen ja liikenteen sivuilta löytyy kattavasti tietoa siitä miten yrityksen ja yhteisön liikkumista tulisi suunnitella energiatehokkaammaksi.

Kestävä työmatkaliikenne

Kannustamalla työntekijöitä tulemaan töihin auton sijaan pyörällä tai kävelemällä, voi autoilun vähentämisen lisäksi parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja työssäjaksamista sekä vähentää sairauspoissaoloja. Työntekijöiden autoilun vähentämistä voi kannustaa mm. työsuhde-eduilla (työsuhdepolkupyörä tai joukkoliikennelippuja) ja tarkistamalla yrityksen työsuhdeautoilun ja parkkipaikkaedun merkitystä. Lisätietoja asiasta löytyy Viisaan liikkumisen sivuilta.