Circwaste-hankkeesta vauhtia kiertotalouteen

 

Etelä-Karjalassa edistetään kiertotaloutta 2016 lopussa käynnistyneellä Circwaste-hankkeella. Keskeisenä tavoitteena on kiertotalouden vauhdittaminen ja valtakunnallisen jätesuunnitelman täytäntöönpano.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja.

Hankkeen päävastuullinen on Suomen ympäristökeskus (SYKE), joka yhdessä Motivan kanssa toimii valtakunnallisena palvelukeskuksena. Osatoteuttajat ns. ydinalueilla ovat Etelä-Karjalan lisäksi Varsinais-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Keski-Suomesta. Kokonaisbudjetti valtakunnalliselle hankkeelle on lähes 19 miljoonaa euroa ja hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Circwaste-hankkeessa on tavoitteena toteuttaa konkreettisia jätehuoltoa kehittäviä ja kiertotaloutta tukevia osahankkeita ydinalueilla. Valtakunnallista jätesuunnitelmaa toteutetaan alueilla muun muassa vähentämällä yhdyskuntajätteen määrää, kierrättämällä, lisäämällä materiaalitehokkuutta ja sähkö- ja elektroniikkaromun hyödyntämistä sekä ehkäisemällä jätteiden syntymistä tuotannossa, teollisuudessa ja kaupan alalla.

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin ympäristöteeman Life IP -ohjelmasta.

Etelä-Karjalan kokonaisuus Circwaste-hankkeessa

Lappeenrannan kaupunki toimii Circwaste-hankkeessa Etelä-Karjalan ydinalueen koordinaattorina. Koordinaatiota varten on perustettu alueellinen kiertotalouden yhteistyöryhmä, joka koostuu alueen keskeisistä yrityksistä, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT), kuntien ja valtion viranomaisista sekä asiantuntijoista. Kaupunki vastaa alueellisesta yhteistyöstä kansallisen jätesuunnitelman toteuttamisessa sekä kiertotalouden edistämisestä. Koordinaattori toteuttaa kiertotalousteeman viestintää, dokumentoi alueen hyviä käytänteitä, organisoi erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Koordinaattori vastaa myös maakunnallisen tiekartan laatimisesta. Tiekartan avulla kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa edistetään ja samalla toimeenpannaan valtakunnallinen jätesuunnitelma alueellisesti.

Hankkeen sivusto:
http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI

Hankkeessa on toteutettu Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartta, joka asettaa tavoitteita ja toimenpiteitä kiertotalouden toteuttamiselle Etelä-Karjalassa vuoteen 2030 asti. Tiekartta valmistui joulukuussa 2018 ja se on päivitetty vuonna 2021.

Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartta


Lisätiedot:
Anna Vuori, anna.vuori@lappeenranta.fi, p. 040 570 1044