Ilmasto-ohjelma | Greenreality

Ilmasto-ohjelmalla kasvihuonepäästöt minimiin

Vuonna 2009 laaditun ilmasto-ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020.

Ohjelman toimenpiteitä on energiantuotannon muuttaminen uusiutuvaan energiaan, liikenteen päästöjen vähentäminen, maankäytön tiivistäminen energiankäytön vähentämiseksi ja liikkumisen helpottamiseksi. Lisäksi ohjelmassa tavoitellaan kaupungin kiinteistöjen oman energiankulutuksen alentamista.

Kioton sopimuksen päästövähennystavoite on jo saavutettu Lappeenrannassa 

Vuoden 2010 kasvihuonekaasutaseen perusteella Lappeenrannassa on jo pystytty alittamaan Kioton 20 % prosentin päästövähennystavoite. Suurin päästövähennys on saatu siirtymällä kaukolämmön tuotannossa bioenergiaan.  Päästöt ovat vähentyneet myös jätehuollossa, liikenteessä ja rakennusten energiankäytössä. Tehtyjen toimenpiteiden johdosta päästövähennys toteutui jo vuonna 2014, jolloin päästövähenemä oli 38 %. Vuoteen 2017 päästöt ovat vähentyneet jo 46 %.

Tavoitteita on kiristetty siten, että vuoteen 2021 päästövähenemä on 50 % ja vuoteen 2030 mennessä  80 %.

Ilmasto-ohjelma on voimassa vuoteen 2020.

Ilmasto-ohjelman toiminnalliset tavoitteet vuoteen 2020 asti

  • Maankäyttö tiivistyy, jolloin yhdyskunnan liikkumistarve ja energiantarve pienenee. 
  • Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja. 
  • Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä jatketaan. 
  • Kaupungin omien toimien energiankäyttö on vähentynyt jo vuoteen 2016 mennessä vähintään 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta. 
  • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. 
  • Kaupungin hankinnoissa huomioidaan ilmastovaikutukset. 
  • Luodaan päiväkoteihin ja oppilaitoksiin kestävän kehityksen -ohjelmat. 
  • Kaupungintyöntekijät tietävät työtehtäviensä ja valintojensa vaikutukset ilmastonmuutokseen. 
  • Kaupunkilaiset tietävät oman toiminnan ja valintojen vaikutuksen ilmastonmuutokseen. 
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset on tunnistettu ja niihin varaudutaan.

Suomen
Ilmastopääkaupunki

Lappeenranta on valittu WWF:n Suomen ilmastopääkaupungiksi vuosina 2014 ja 2016.

Lappeenranta vuonna 2050 -video

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.