Kiertotalous ja resurssiviisaus

Kiertotalous ja resurssiviisaus

Maapallolla on rajallinen määrä luonnonvaroja. Materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä tulee tehostaa, jotta luonnonvaroja riittää myös tuleville sukupolville. Muutokseen tarvitaan yhteiskunnan eri toimijat.

Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Kaupunki koordinoi Etelä-Karjalan alueellista kiertotaloustyötä osana valtakunnallista Circwaste-hanketta.

Ihminen laittamassa metallipurkkia metallinkeräysroskikseen.

Lappeenranta on resurssiviisauden edelläkävijäkaupunki. Lappeenranta on laatinut resurssiviisauden tiekartan vuonna 2015 ja on jäsenenä FISU-verkostossa (Finnish Sustainable Communities). Tarkoituksena on etsiä ja kehittää tapoja, joilla Lappeenrannasta tehdään jätteetön ja hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Kiertotalous tarkoittaa...

Materiaalitehokkuutta

Tuotteiden eliniän pidentämistä

Kierrätyksen lisäämistä

Palveluiden kuluttamista tuotteiden sijaan

Lainaamista, jakamista ja korjaamista

Jotta saavutamme tuloksia, tarvitaan muutoksia...

Ajattelutavoissa

Kulutustavoissa

Arvoketjuissa

Tuotesuunnittelussa

Liiketoimintamalleissa

...haasta itsesi mukaan!

Kiertotalouden tiekartat

Lappeenrannassa on laadittu kiertotalouden tiekartta, jossa on asetettu tavoitteita ja toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi alueellamme. Tiekartan toimenpiteet ovat nähtävissä Kestävyysvahti-palvelussa.

Etelä-Karjalaan on laadittu 2018 Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartta, jossa asetetaan tavoitteita ja päämääriä kiertotalouden edistämiseksi alueellamme. Tiekartta on päivitetty vuonna 2021.

Asukkaiden kiertotalous

Jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat kiertotalouden keskeinen perusta. Jätteiden kierrätys mahdollistaa materiaalien uudelleenkäytön – kierrätetty jätteemme on uuden tavaran raaka-aine.

Myös tavaroiden lainaaminen, vuokraaminen ja muu jakaminen lisää materiaalitehokkuutta – kaikkien ei tarvitse omistaa itse etenkään sellaisia tavaroita, joita tarvitaan vain harvoin. Naapureille tai sukulaisille lainaaminen tai tavaran hankkiminen käytettynä kirpputorilta tai somen kierrätysryhmästä on kiertotaloutta. Korjaa tai korjauta ammattilaisella tavara tai vaate, joka on mennyt rikki.


Valitse ilmastoteko

  • Vähennä jätteen määrää
  • Kierrätä oikein (biojäte, muovipakkaukset, lasipakkaukset, metalli, kartonki, paperi ja vaaralliset jätteet)
  • Harkitse tavaran tarpeellisuutta
  • Lainaa, vuokraa, käytä yhdessä
  • Käytä kierrätystavaroita
  • Vältä kertakäyttötavaraa
  • Osta palvelulahjakortti tavaralahjan sijaan
  • Suosi ympäristömerkkejä

Etelä-Karjalan Jätehuollon sivut

 

Yritysten kiertotalousratkaisut

Kiertotaloudessa pyritään uudenlaiseen talousmalliin, jossa käytetty materiaali kierrätetään ja käytetään uudelleen joko samanlaisena tuotteena tai siitä tehdään jokin uusi tuote. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistajuuden sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen, kierrättämiseen ja korjaamiseen.

Kiertotalous luo yrittäjille myös uudenlaisia ansaintatapoja – vain mielikuvitus on rajana.

Voisiko toisen yrityksen ylijäämä- tai sivuvirtamateriaali olla sinun yrityksesi raaka-aine? Jaettavia ylijäämäresursseja voivat olla myös esimerkiksi osaaminen, palvelu tai ratkaisu, jota joku muu voisi käyttää, ylijäämäinen energia (sähkö tai lämpö), varastotila, maa-ala, kuljetuskapasiteetti tai jätevesi.

Sitra on listannut esimerkkejä kiinnostavista suomalaisista kiertotalousyrityksistä, joihin voit tutustua Sitran sivuilla.

Sitra: Kiinnostavimpia kiertotalousyrityksiä

 


Lisätiedot:

Maria Jokela
maria.jokela@lappeenranta.fi
p. 040 619 0840