Verkostot ja sitoumukset

 

Lappeenrannan vihreää strategiaa tukevat verkostot ja sitoumukset

Verkostoitumalla ja toimijoiden välisellä yhteistyöllä vaikutetaan paikallisesti ja kansallisesti ilmastomyönteiseen työhön, sekä jaetaan ja hyödynnetään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja.

Lappeenrannan satama kaupunginlahdelta kuvattuna. Etualalla laivoja, taustalla vihreitä puita ja keskustan rakennuksia.

Lappeenrannan kaupunki kuuluu useampaan ilmasto- ja ympäristötyön verkostoon, joiden työhön kaupunki osallistuu aktiivisesti. Verkostojen kautta kaupunki vaikuttaa ilmastotyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkostojen kautta kaupunki myös jakaa omia kokemuksiaan muille ja saa tietoa muualla hyväksi havaituista toimintamalleista ja tietoa ilmastotyön tueksi.

Hinku-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Communities) kuuluu 11 suomalaista edelläkävijäkuntaa. Verkoston teemana on Sitran käynnistämän resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen omassa toiminnassaan.

ICLEI Local Governments for Sustainability on maailmanlaajuinen verkosto, joka toteuttaa paikallistason kestävän kehityksen työtä monella eri teemalla. Erityisesti teemana on ilmastonmuutos ja kiertotalous.

Covenant of Mayors -verkosto on maailmanlaajuinen kuntien verkosto, jossa tavoitellaan ilmastopäästöjen alentamista. Sitoutuessaan verkostoon kunnat tekevät Kestävän Energiankäytön ja Ilmastopäästöjen arvioinnin ja ohjelman. Lappeenrannan ilmasto-ohjelma on laadittu tämän periaatteen mukaisesti.

Green City Accord on EU-komission perustama kuntaverkosto, jonka tavoitteena on kestävät ja terveelliset kaupungit.

NetZeroCities on Euroopan unionin ohjelma, johon valitut kaupungit sitoutuvat saavuttamaan hiilineutraaliuden vuonna 2030. Lisäksi ne toimivat kokeilu- ja innovaatiokeskuksina ratkaisuille, joiden avulla kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat tavoitteet vuoteen 2050 mennessä.

Green Leaf Network on EU-komission perustama verkosto Green Leaf -voittajakaupungeille.

EBN (The European Business and Innovation Centre Network) edistää yrityspalveluiden kehittämistä EU:n alueella.

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattoreita.

Lappeenrannan kaupungin koordinoima alueellinen energia- ja ympäristöalan verkosto, Greenreality Network, kuuluu kansainväliseen Cleantech-verkosto ICN:ään.