Vetyä, virtaa Kaakkoon

Vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalla teollisuudella on suuri rooli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen teollisessa murroksessa ja alueen kehittymisessä. Alueilla on suuri tarve saada lisää uusiutuvaa energiaa ja tehdyn Itä-Kaakko vetylaaksoselvityksen perusteella alueella onkin erittäin merkittävät uusiutuvan energian ja vetyteollisuuden mahdollisuudet. Vetyä, virtaa Kaakkoon hankkeen tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä itäisen Suomen vetylaakson toiminnan käynnistämisessä. Vetylaakso toiminnan käynnistäminen sekä maankäytöllisen rakenneselvitysten tekeminen ovat hankkeen keskeisimmät tavoitteet. Maankäytöllisen rakenneselvitysten tavoitteena on mahdollistaa uusien energiamuotojen ja uudenlaisten vihreän siirtymän hankekokonaisuuksien sijoittuminen hanke alueille. Maankäytöllisen rakenneselvityksessä kartoitetaan alueen potentiaaliset sijoittautumisalueet eri kokoisille vihreän siirtymän energiahankkeille. Tavoitteena on, että kehittämishankkeessa tuotetun aineiston pohjalta investorit voivat käynnistää omat kehittämishankkeensa.


Hankkeen loppuseminaari ja hankemateriaalit 

Hankkeen loppuseminaari Vetyä ja virtaa kaakkoon – Vetytalous itäisen Suomen pelastajana järjestettiin 5.3.2024 Lappeenrannassa Kulttuuritila Nuijamiehessä. Alhaalta Tiedostot-kohdasta löydät seminaarin esitysmateriaalit numeroituna 01-11. 

Tiedostot-kohdasta löydät myös hankkeesta tehdyn mediatiedotteen sekä hankkeessa syntyneet raportit, joita lisätään sivulle vähitellen.

Hankkeessa toteutetun vetytalousvideon voit katsoa tästä: VETYTALOUSVIDEO 
 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.2.2023 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Hankkeen rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto

Tiedostot