Green Leaf | Greenreality

Myö ollaan Euroopan vihrein kaupunki -finalisti

European Green Leaf Award on Euroopan Komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastotoimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä ja jotka panostavat vihreään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen.

Kilpailu on kaksi vaiheinen. Ensin kaupungit täyttävät kilpailuhakemuksen, johon listataan kaupungin tekoja useilla eri sektoreilla: ilmasto- ja energia, jätteet ja kiertotalous, kestävä liikenne, luonto ja biodiversiteetti, vesi sekä ilmanlaatu ja melu. Tuomaristo valitsee näiden hakemusten perusteella finalistit.

Kilpailun finaalissa painotetaan kolmea osa-aluetta: kaupungin sitoutumista vihreään kasvuun, kaupunkilaisten kannustamista ja viestintää tavoitteista sekä kaupungin mahdollisuuksia toimia ”vihreänä lähettiläänä”, eli kannustaa myös muita eurooppalaisia kaupunkeja kohti kestävää tulevaisuutta.

Green Leaf on satsaus tulevaisuuteen. Voitto lisää kaupungin kiinnostavuutta ja kansainvälisyyttä, houkuttelee nuoria ja tuo elinvoimaa ja uusia työpaikkoja. Voittajakaupunki saa palkinnoksi myös 75 000 euroa käytettäväksi vihreään kehityksen jatkamiseen.

Lappeenranta kilpailee finaalissa voittovuodelle 2021.

 

 


Lappeenrannan kaupunki haastaa kaikki asukkaat ja sidosryhmät miettimään ja lähettämään omia toimenpideideoita, joita he voivat toteuttaa tulevaisuudessa. Nämä ehdotukset otetaan huomioon myös European Green Leaf Award 2021 -loppukilpailuesityksessä ja mikäli kaupunki voittaa tämän tittelin ja 75.000 euron palkintorahan, jolla toimenpiteitä voidaan tukea. Palkintorahan lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt osoittaa vuodelle 2021 strategista rahoitusta. Jotta ehdotus ehtii mukaan finaaliesitykseen, se pitää lähettää 25. syyskuuta mennessä. Ideoita kerätään toki myös määräajan jälkeen. 

Koska kilpailun tulos ei ole vielä tiedossa, kaikki toimenpideideat voi esittää sitoumuksetta. Tässä vaiheessa kysytään ainoastaan suunnitellun toimenpiteen nimeä, ajankohtaa, kestoa, paikkaa ja yhteistyömuotoa.

Kyselyyn pääset tästä:

https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/gltoimenpiteet

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.