Green Leaf | Greenreality

Myö ollaan Euroopan vihrein kaupunki 

European Green Leaf Award on Euroopan Komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastotoimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä ja jotka panostavat vihreään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen.

Kilpailu oli kaksi vaiheinen. Ensin kaupungit täyttävät kilpailuhakemuksen, johon listataan kaupungin tekoja useilla eri sektoreilla: ilmasto- ja energia, jätteet ja kiertotalous, kestävä liikenne, luonto ja biodiversiteetti, vesi sekä ilmanlaatu ja melu. Tuomaristo valitsee näiden hakemusten perusteella finalistit.

Kilpailun finaalissa painotettiin kolmea osa-aluetta: kaupungin sitoutumista vihreään kasvuun, kaupunkilaisten kannustamista ja viestintää tavoitteista sekä kaupungin mahdollisuuksia toimia ”vihreänä lähettiläänä”, eli kannustaa myös muita eurooppalaisia kaupunkeja kohti kestävää tulevaisuutta.

Green Leaf on satsaus tulevaisuuteen. Voitto lisää kaupungin kiinnostavuutta ja kansainvälisyyttä, houkuttelee nuoria ja tuo elinvoimaa ja uusia työpaikkoja. Voittajakaupunki saa palkinnoksi myös 75 000 euroa käytettäväksi vihreään kehityksen jatkamiseen.

Lappeenranta voitti Green Leaf Award 2021 -tittelin lokakuussa! 

 

 


Lappeenrannan kaupunki haastaa kaikki asukkaat ja sidosryhmät miettimään ja lähettämään omia toimenpideideoita, joita he voivat toteuttaa tulevaisuudessa. Nämä ehdotukset otetaan huomioon voittovuoden suunnittelussa. 

Kyselyyn pääset tästä:

https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/gltoimenpiteet

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.