Green Leaf | Greenreality

Myö ollaan yksi Euroopan vihreimpiä    kaupunkeja 

 

Lappeenrannan kaupunki viettää Green Leaf -voittovuotta 2021. Green Leaf on Euroopan komission myöntämä palkinto, jolla nostetaan esiin vihreitä edelläkävijäkaupunkeja Euroopassa.

European Green Leaf Award on Euroopan Komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastotoimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä ja jotka panostavat vihreään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen.

Lappeenrannassa vuoden 2021 pääteemoina ovat

Luonto

Vesi

VIhreä sähköistyminen

Ilmastonmuutos

 

Green Leaf on satsaus tulevaisuuteen. Voitto lisää kaupungin kiinnostavuutta ja kansainvälisyyttä, houkuttelee nuoria ja tuo elinvoimaa ja uusia työpaikkoja. Lappeenranta sai palkinnoksi myös 75 000 euroa käytettäväksi vihreään kehityksen jatkamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen Euroopassa. Voittovuoden toimenpiteitä rahoittavat myös Lappeenrannan kaupunki sekä Ympäristöministeriö. 

Vuoden avajaisia vietettiin 31.12.2020 palkintolautasen julkistuksella sekä sidosryhmien tervehdyksillä. Tilaisuus striimattiin Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalle. Samalla esiteltiin kaupungin vihreää kehitystä kuvaava valo- ja videoteos. Lue lisää täältä

Tapahtumakumppanuus

Yli 40 tapahtumaa ja toimenpidettä on suunniteltu vuodelle 2021.  Yksittäisiä tapahtumia on paljon luontoteemalla sekä kestävän liikkumisen teemalla. Osa järjestetään itse ja osa toteutetaan tapahtumakumppanuutena. 

Päätapahtumiin sisältyvät muun muassa Green Leaf –vuoden avajaiset, Greenreality –karnevaali, kestävän matkailun seminaari, Green electrification -kongressi sekä jätevesi -kongressi. Uusia luontokohteita suunnitellaan toteutettavaksi ja EU:n Green week:lle järjestetään myös paikallinen tapahtuma. Tapahtumakalenteria päivitetään sitä mukaa, kun ajankohdat varmistuvat. 

Green Leaf -vuoteen on kytketty kaupungilla jo käytössä oleva tapahtumakumppanuusmalli. Malli tarjoaa tapahtumatuottajille asiantuntija-apua, viestinnällistä näkyvyyttä sekä myös taloudellista tukea. Kumppanuutta haetaan lomakkeella, jonka jälkeen käydään tarvittavat jatkoneuvottelut.

Ilmastonmuutosta hidastavat toimenpiteet lisäävät alueen elinvoimaa, työpaikkoja sekä kaupungin viihtyisyyttä. Siksi tapahtumat ja toimenpiteet voivat liittyä mihin tahansa ympäristöteemaan:

  • Energia ja Ilmasto
  • Vesi, jätevesi-, pohjavesi-, talousvesi
  • Jätteiden kierrätys ja kiertotalous
  • Energia- ja ympäristöalan yritystoiminta
  • Kestävä liikkuminen
  • Smart City
  • Rakennusten energiatehokkuus
  • Luonto, luontomatkailu ja luonnon monimuotoisuus
  • Ilmanlaatu ja melu
  • Asukkaiden osallistuminen oman ympäristön kunnostamiseen

Täytä kumppanuushakulomake tästä.

Katso, miltä European Green Leaf -voittaja näyttää!

 

 

Lappeenrannan Green Leaf -finaaliesitys.

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.