Strategia | Greenreality

Strategiana vihreä tulevaisuus

Lappeenrannan strategisena tavoitteena on luoda hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta alueelle. Lappeenrannan kaupunki on hiilineutraali 2030. Luonnon monimuotoisuuden haaste on globaali ja Lappeenranta haluaa huolehtia omalta osaltaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisestä. 

Lappeenranta pyrkii johtavaksi uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupungiksi, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. Asukkaille on tärkeää energiankäyttöön liittyvien muutosten omaksuminen.. Teemme kestävää ja kasvavaa liiketoimintaa yritystemme, asukkaidemme ja elinympäristömme parhaaksi.

Lappeenranta on mukana useissa valtakunnallisissa sekä kansainvälissä kestävää kehitystä edistävissä verkostoissa ja toiminnoissa, joiden tavoitteisiin se on toiminnassaan sitoutunut.

”Lappeenrannalla on pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki.”

Strategian toteutus

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa vihreän strategian tavoitteitaan Lappeenranta 2033 strategialla sekä ilmasto-ohjelmalla, kiertotalouden tiekartalla sekä resurssiviisausohjelmalla. Luonnon monimuotoisuudelle on tulossa oma ohjelmansa.

Lappeenranta on sitoutunut kunnianhimoisiin kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisuuden tavoitteisiin. Vihreää teknologiaa kehittävä LUT yliopisto on toiminnassa keskeinen kumppani.

Meillä on viihtyisä ja luonnonläheinen kaupunki, jossa kasvu nousee kestävästä elinympäristöstä, hiilineutraalisuudesta ja kiertotaloudesta.

Suomen
Ilmastopääkaupunki

Lappeenranta on valittu WWF:n Suomen ilmastopääkaupungiksi vuosina 2014 ja 2016.

Lappeenranta vuonna 2050 -video

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.