Strategia | Greenreality

Strategiana vihreä tulevaisuus

Meillä Lappeenrannassa strategisena tavoitteena on luoda hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Luonnon monimuotoisuuden haaste on globaali ja haluamme huolehtia omalta osaltamme sen ylläpitämisestä. 

Tähtäämme johtavaksi uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupungiksi.  Teemme kestävää ja kasvavaa liiketoimintaa yritystemme, asukkaidemme ja elinympäristömme parhaaksi.

Autamme asukkaita omaksumaan hiilineutraalia, kestävään kulutukseen sopeutuvaa elämää. Tässä työssä meitä auttaa jäsenyydet kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 

”Lappeenrannalla on pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki.”

   

  Lappeenrannan vihreää strategiaa tukevat verkostot

  • HINKU - verkosto (Hiilineutraalit kunnat verkosto). Verkostoon kuuluu lähes puolet Suomen kunnista. Kunnat tähtäävät hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 menness
  • FISU - verkosto (Finnish Sustainable Communities). Verkoston kuuluu 11 suomalaista edelläkävijakuntaa. Verkoston teemana on SITRA:n käynnistämän resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen omassa toiminnassaan.
  • ICLEI - verkosto. ICLEI on maailmanlaajunen verkosto, mikä toteuttaa paikallistason kestävän kehityksen työtä monella eri teemalla. Erityisesti teemana on ilmastonmuutos ja kiertotalous.
  • Covenant of Mayors. Verkosto on maailmanlaajuinen kuntien verkosto, missä tavoitellaan ilmastopäästöjen alentamista. Sitoutuessaan verkostoon kunnat tekevät Kestävän Energiankäytön ja Ilmastopäästöjen arvioinnin ja ohjelman. Lappeenrannan ilmasto-ohjelma on laadittu tämän periaatteen mukaisesti.
  • Green City Accord. EU komission perustama kuntaverkosto, minkä tavoitteena on kestävät ja terveelliset kaupungit.
  • Green Leaf Network. EU komission perustama verkosto Green Leaf voittajakaupungelle.
  • EBN. The European Business and Innovation Centre Network. Verkosto edistää yrityspalveluiden kehittämistä EU:n alueella.

  Suomen
  Ilmastopääkaupunki

  Lappeenranta on valittu WWF:n Suomen ilmastopääkaupungiksi vuosina 2014 ja 2016.

  Lappeenranta vuonna 2050 -video

  Tilaa uutiskirje

  ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
  saat tietoa kestävän arjen asioista.