Strategia | Greenreality

Strategia

Strategiana vihreä tulevaisuus

Vihreän Lappeenrannan strategisena tavoitteena on kasvava liiketoiminta yritystemme, asukkaidemme ja elinympäristömme parhaaksi.

Lappeenrannan seudulla panostetaan ennakkoluulottomasti kestävän kehityksen ratkaisuihin. Vihreä Lappeenranta on nostettu kaupungin strategiassa keskeiseksi tavoitteeksi niin asukkaiden viihtyisyyden kuin elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteisiin tarjoten vihreän energian ja ympäristöteknologian alojen yrityksille erinomaisen toimintaympäristön. Päämääränä on kehittää Lappeenrannasta ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki, jossa elinkeinoelämän kasvu nousee puhtaasta elinympäristöstä ja jätteettömästä maailmasta.

Lappeenranta 2028 strategia ohjaa kaupungin toimintaa. Strategian yhtenä tavoitteena on olla johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. Tätä tavoitetta kaupunki toteuttaa ilmasto-ohjelmalla, Resurssiviisausohjelmalla sekä olemalla HINKU – kaupunki.