Aurelia Turbinesin on hyvä kasvaa Lappeenrannassa | Greenreality

Aurelia Turbinesin on hyvä kasvaa Lappeenrannassa

02.10.2018

Aurelia Turbinesin on hyvä kasvaa Lappeenrannassa

Ensimmäinen lappeenrantalainen kaasuturbiini on pian valmis lähtemään maailmalle

Voimalaitosteknologian kanssa pitkään työskennellyt tuotantotalouden diplomi-insinööri Matti Malkamäki pohti vajaat kymmenen vuotta sitten, että pienille teollisille kaasuturbiineille voisi olla markkinarakoa. Kun Malkamäki oli tarkastellut markkinoilla olevaa tekniikkaa ja asiakkaiden tarpeita, hän havaitsi, että kaksiakselinen moderni turbiini voisi hyvinkin vastata tähän huutoon. Vähän kuin sattuman kautta hän tutustui Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) turbiini- ja suurnopeustekniikan tiimeihin ja huomasi, että hänen ideansa voisikin käydä toteen juuri siellä.

− Huomasin, että lähes koko se osaaminen mikä tämän turbiinin tekemiseen vaaditaan, löytyy saman katon alta ja siitä se lähti. Keväällä 2013 perustin firman, kertoo Malkamäki.

Nyt viisi vuotta myöhemmin, prototyypin rakentamisen ja testaamisen jälkeen, ensimmäinen Lappeenrannassa tehty kaupallinen kaasuturbiini on valmis. Parhaillaan menossa ovat turbiinin testaukset, joiden jälkeen se toimitetaan ulkomaiselle asiakkaalle. Vähän tavallista merikonttia suuremman, 22 tonnia painavan turbiinin rakentamiseen on kulunut noin vuosi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja siellä olevien huippuosaajien olemassaolo vaikutti suoraan siihen, miksi Aurelia Turbines Oy perustettiin Lappeenrantaan. Yliopiston sijoitusyhtiö Green Campus Innovation oli valmis rahoittamaan Malkamäen liikeideaa. Pian mukaan tuli myös niin sanottuja enkelisijoittajia, jotka näkivät yrityksessä selvää kasvupotentiaalia.

− Nyt meillä on jo hieman yli 50 osakkeenomistajaa, Malkamäki sanoo.

Yrityksen sijoittajia löytyykin ympäri maailmaa, esimerkiksi Kiinasta ja melko poikkeuksellisesti myös Keniasta. Henkilöstöä yrityksellä on Lappeenrannassa 15 ja sen lisäksi muutamia Saksassa, Iso-Britanniassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.

Turbiinit ovat ympäristöystävällisiä

Aurelian turbiinit ovat kaksiakselisia, jonka ansiosta ne voivat samalla tuottaa niin sähköä kuin höyryäkin. Yrityksen turbiinit eroavat siinäkin muista turbiineista, että ne ovat poikkeuksellisen ympäristöystävällisiä, Malkamäki kertoo.

− Nykyään ei saisi hukata energiaa, ei sitä tehtäessä, eikä käytettäessä ja meidän turbiinit nimenomaan pystyvät parantamaan energiatehokkuutta. Tällainen turbiini pystyy keskiverto teollisuuslaitoksessa pienentämään primäärienergian tarvetta noin 40 prosenttia.

Aurelia Turbinesin turbiineissa voidaan käyttää uusiutuvia polttoaineita, kuten vetyä tai bioöljyä (FPBO), joka ei mäntämoottoreihin edes käy. Kolmas ympäristöystävällinen asia Aurelian turbiineissa on lähipäästöjen vähäisyys. Typenoksideja pääsee ilmoille pieni murto-osa siitä, mitä vastaavankokoisesta mäntämoottorista pääsee.

Turbiinien käyttömahdollisuudet ovat laajat

Aurelia Turbinesin suunnittelema päämarkkina-alue oli aluksi pienprosessiteollisuus, joka koskettaa kuluttajien arkea lähes joka päivä, kertoo Malkamäki.

− Elintarviketeollisuus on pienprosessiteollisuutta, jossa näitä turbiineja voidaan käyttää energian ja lämmön tuottoon. Esimerkkeinä voisivat olla vaikka meijerit, joissa maidon pastörointi vaatii aika paljon energiaa.

Monet pienprosessiteollisuuden yrityksistä ovat isoja yrityksiä, joilla on kuitenkin kohtuullisen pienikokoisia tuotantolaitoksia. Järkevä tapa tuottaa energiaa sellaisiin laitoksiin on oma pieni voimalaitos, joka tekee sekä sähköä, että höyryä, pohtii Malkamäki.

− Mäntäkoneilla höyryä ei voi tehdä ja muut nykyaikaiset turbiinit ovat liian huonoja hyötysuhteeltaan. Me pystymme tarjoamaan uuden tuotteen tähän tarpeeseen.

Muutamassa vuodessa Aurelia Turbinesin uudeksi markkinoiden kohteeksi on muodostumassa kuitenkin aivan uusi alue. Asiakkaat ovat nähneet mahdollisuuksia kaasuturbiineissa sähköautojen pikalatauspisteiden energiantuottoon. Esimerkiksi Englannissa on olemassa laki, jonka mukaan jokaisella moottoritien varren huoltoasemalla pitäisi olla pikalatausasemia. Ongelma on siinä, että pikalatausasema tarvitsee paljon sähköä, eikä näille huoltoasemille ole vedetty vastaavia kaapeleita.

− Muutaman yhtiön kanssa ollaan aika pitkällä neuvotteluissa, että tällaisia pikalatausasemia pyöriteltäisiin turbiineilla ja uusiutuvilla polttoaineilla. Samoin julkinen liikenne, ratikat ja muut vastaavat, niiden sähkönsyöttöön tämmöiset turbiinit ovat ihan omiaan. Markkinoita on siis kyllä tarpeeksi, Malkamäki arvioi.

Lappeenranta kotipaikkana arvokas ja kaupungin yhteistyö tärkeää

Aurelia Turbines toimii Lappeenrannan Pajarilassa, jossa yrityksellä on toimisto-, tuotanto- ja testaustiloja. Vaikka yhtiö on muutamassa vuodessa laajentunut ympäri maailmaa, on Lappeenrannalla kotipesänä selvät edut.

− Lappeenrannassa on suurnopeustekniikkaa kehitetty yliopiston puolesta yli 30 vuotta. Alueelta löytyy aika hyvin osaajia tähän teknologiaan liittyen. Olemme tyytyväisiä paikalliseen taustavoimaan.

Malkamäki kertoo, että yritys on ollut tiiviimmin tekemisissä Lappeenrannan kaupungin kanssa viimeisen vuoden aikana. Aurelia Turbines on nykyisissä tiloissaan vuokralla kaupungin rakennuksessa. Tilat ovat käyneet ahtaiksi.

− Vaikka LUT:illa kehitetään ja testataan nytkin seuraavia tuotteitamme, niin tarvitsemme silti itsellemme uuden testaamon. Olemme kaupungin kanssa miettimässä uusia tiloja ja sitä miten tätä toimintaa voitaisiin kehittää, sanoo Malkamäki.

Aivan yksinkertaista ei Aurelia Turbinesin kaltaiselle yritykselle ole löytää tiloja. Vaikka rakennus näyttää ulospäin melko tavalliselta teollisuushallilta, niin turbiinien testaamisen vuoksi hallissa on normaalia järeämmät kaasuputket ja sähkösyötöt. Lappeenrannan kaupunki yrittääkin vaikuttaa siihen, että Aurelia Turbinesille löydettäisiin uudet tuotanto- ja testaustilat.

Yhteistyötä alueen verkoston kanssa

Aurelia Turbines hyödyntää lähialueen osaamista ja tekee yhteistyötä monen eri toimijan kanssa Lappeenrannassa.

− Meillä on paljonkin yhteistyötä, nimenomaan toimittajia Lappeenrannassa. eli konepajoja, tavarantoimittajia, mutta myös suunnittelutoimistoja, Malkamäki sanoo.

Yhteismarkkinointia Aurelia Turbines ei juurikaan voi muiden yritysten kanssa tehdä, koska yrityksen markkinakohteet eroavat liian paljon muista. Kuitenkin energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Networkin yritysten kanssa viime keväänä toteutettu yhteisrekrytointi oli Malkamäen mukaan hyvä kampanja.

− Se oli fantastinen ja me tykkäsimme siitä paljon. Sen tyyppistä yhteistyötä haluaisimme tehdä jatkossakin. Siinä on selkeästi kaikilla sama tavoite, sama win-win, että saadaan osaajia tänne.

Vaikka Aurelia Turbinesille Lappeenrantaan on tullut työhakemuksia myös ulkomailta, kokee Malkamäki, että hyvän henkilökunnan löytäminen on yksi tulevaisuuden haasteista. Yrityksen henkilömäärä on tuplaantunut viime vuodesta ja edelleen kasvuvauhti tässä suhteessa on suuri.

− Tällä vauhdilla sen pitäisi tuplaantua taas seuraavassa vuodessa.