Greenreality-kodit –toiminta alkamassa Lappeenrannassa | Greenreality

08.10.2018

Greenreality-kodit –toiminta alkamassa Lappeenrannassa

Greenreality-kodit –toiminta alkamassa Lappeenrannassa

Greenreality on vihreää tulevaisuutta luova ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa olemme sitoutuneet. Haluamme olla ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki – Greenreality Lappeenranta. Greenreality on kaikkien yhteinen asia - niin kaupungin, yritysten kuin myös asukkaiden.

Kaupungin asukkaat halutaan osallistaa tiiviimmin mukaan kestävää kehitystä tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Asukkaita aktivoidaan osallistumaan käynnistymässä olevan Greenreality-kodit –toiminnan avulla. Toiminta linkittyy tiiviisti Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyön tuloksena syntyneeseen ja toimintansa tänä lukuvuonna aloittavaan LUT Junior University –toimintaan.  

Greenreality-kodit –toiminnan avulla Greenreality-ajattelu ja -toiminpiteet viedään kouluihin ja kouluista oppilaiden koteihin. Junior Universityssä mukana olevien 8.-luokkalaisten kodit osallistetaan Greenreality-kodit –kevytversioon. Oppilaiden monialaiseen Kestävä asuminen –oppimiskokonaisuuteen sisällytetään omaan asumiseen liittyvä projektityö, jonka avulla oppilaat yhdessä perheidensä kanssa pääsevät tutkimaan laskurin avulla, mistä arjen päästöt syntyvät ja miten niitä voisi vähentää.

8.-luokkalaisten kokonaisuuteen kuuluu myös osallistuminen LUT:lla järjestettäviin Junior University -työpajoihin, joissa perehdytään mm. tulevaisuuden energiantuotantoon, energiansäästömahdollisuuksiin, materiaalien uusiokäyttöön, tulevaisuuden talojen älykkäisiin ratkaisuihin ja pohditaan omia kulutustottumuksiaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön.

Greenreality-kodit –toiminnan laajempaan versioon haetaan mukaan vapaaehtoisia koteja. Kodeissa tehdään lähtötilanneanalyysi laskurin avulla, minkä jälkeen kodit toteuttavat erilaisia kestävään asumiseen liittyviä toimenpiteitä vuoden ajan. Vuoden lopussa tehdään jälleen tilanneanalyysi ja todetaan vuoden aikana saavutetut energiansäästöt lämmön- ja sähkönkulutuksessa, muutokset veden kulutuksessa, kotien materiaalitehokkuudessa ja kierrätyksessä, sekä taloudelliset säästöt. Kotien Greenreality-tekoja tuodaan esille mm. greenreality.fi –sivustolla.

Greenreality-kodit -toiminnan avulla tehdään myös alueen energia- ja ympäristöalan yrityksiä tunnetuiksi asukkaille. Tavoitteena on myös lisätä energiatehokkuuteen ja ympäristöalaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Etelä-Karjalassa toimiva energia- ja ympäristöalan yritysverkosto Greenreality Network on mukana Junior University ja Greenreality-kodit -toiminnassa mm. osallistumalla yliopistolla 8.-luokkalaisten Kestävä asuminen -teeman ympärille rakennettavien työpajojen toteuttamiseen. Laajemman Greenreality-kodit –version toteutuksessa yritysverkoston jäsenet pääsevtä mukaan toteuttamaam esimerkiksi kotien energiatehokkuuteen ja kierrätykseen liittyviä koulutuksia kodeille.

LUT Junior University –toiminta ja asukasyhteistyön integroimista opetukseen pilotoidaan kuluvana  lukuvuonna 2018/2019. Seuraavana lukuvuonna toiminta laajenee kaikkiin Lappeenrannan kouluihin.

Niin LUT Junior University –toiminta kuin myös asukasyhteistyö on tarkoitus sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa, joten toiminnasta tulee tätä kautta pysyvää.

Lue lisää LUT Junior University -toiminnasta

Tilaa uutiskirje ja pysyt kuulolla asiasta tai ilmoita jo kotisi mukaan Greenreality-kodit –toimintaan: http://www.greenreality.fi/greenreality-koti   

 

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.