LCA Consulting Oy vei sanomaa suomalaisesta jätehuollosta Sardiniaan | Greenreality

LCA Consulting Oy vei sanomaa suomalaisesta jätehuollosta Sardiniaan

12.12.2017

LCA Consulting Oy vei sanomaa suomalaisesta jätehuollosta Sardiniaan

LCA Consulting Oy osallistui Sardiniassa syyskuussa pidettyyn 16th International Waste Management and Landfill Symposium-konferenssiin. Konferenssi on yksi maailman suurimmista jätehuollon tapahtumista, jossa kokoontuu yrityksiä, tutkijoita, jätehuoltotoimijoita ja muita organisaatioita keskustelemaan ja jakamaan ideoita jätehuollon järjestämisestä ja kiertotaloudesta.
 

LCA Consulting kävi monipäiväisen konferenssin aikana esittelemässä osaamistaan ja verkostoitumassa maailman parhaiden jätehuolto- ja kierrätysasiantuntijoiden kanssa. LCA Consultingin Antti Niskanen esitti konferenssissa LCA Consultingin tuottamat selvitykset jätteiden erilliskeräyksen laajuuden vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin ja kustannuksiin, sekä materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalua, joka on rakennettu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) jätteenkäsittelykeskukselle.

EU on asettanut Suomelle, kuten muillekin jäsenmailleen, yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Yhdyskuntajätteistä tulisi saada kierrätettyä vähintään 50 % vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii nopeita ja merkittäviä toimenpiteitä jätteiden keräysjärjestelmään ja kierrätykseen. Muutosten osalta tulisi kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti niiden todellisia hyötyjä. Jätemateriaalien erilliskeräyksen laajentamisella ei välttämättä aina saavuteta ympäristöhyötyjä.

LCA Consultingin Antti Niskanen esitti Sardinia Symposium-konferenssissa jätteenkeräyksen ja -käsittelyn ympäristövaikutusten ja kustannusten laskentaan kehitettyä työkalua, ja sillä laskettuja tuloksia. Tuloksista nähtiin, että joissain tapauksissa tiettyjen hyötyjätteiden energiahyödyntäminen sekajätteen mukana hyödyttää ympäristöä ainakin ilmastonlämpenemisen näkökulmasta enemmän kuin erilliskeräys ja kierrätys. Myös energiahyödyntäminen voi siis olla hyvä vaihtoehto Suomessa, jossa kaukolämpö tuotetaan tällä hetkellä pääosin fossiilisilla polttoaineilla.  Lisäksi erilliskeräyksen laajentaminen yhä pienemmille kiinteistöille kasvattaa jätteenkeräyksen tonnikohtaisia päästöjä sekä kustannuksia merkittävästi.

Konferenssissa Antti Niskanen esitteli myös LCA Consultingin kehittämää materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalua. Työkalu on rakennettu käyttöön Suomen suurimmalle jätteenkäsittelykeskukselle Ämmässuon Ekoteollisuuskeskukselle. Työkaluun viedään tietoa olemassa olevista seurantajärjestelmistä ja luodaan selkeät ja ytimekkäät raportit. Raportit sisältävät tärkeimmät tiedot alueen materiaali-, energia- ja vesitaseista ja hyötykäyttöasteista vuoden tai kuukauden ajalta. Työkalua käyttää Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY) toimintojen seuraamiseen ja raportointiin, sekä materiaalivirtojen käsittelyn ja hyödyntämisen kehittämiseen.  Aiheesta on uutisoitu aiemmin GES-uutistiedotteessa sekä useissa muissa julkaisuissa.

Lisää tietoa aiheesta:

Antti Niskanen
toimitusjohtaja, LCA Consulting Oy
antti.niskanen@lca-consulting.fi
puh. +358 40 76 28 444

 

LCA Consulting Oy on erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan kehittämiseen elinkaarimallintamisen menetelmillä. LCA Consulting palvelee asiakkaitaan myös erilaisissa resurssitehokkuuteen-, uusiutuvan energian-, ja teknologiavertailuihin liittyvissä selvityksissä. Lisätietoa LCA Consultingin tuottamista palveluista: www.lca-consulting.fi