Ohjelman valmistelutilanne | Greenreality

Ohjelman valmistelutilanne

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelma työstetään kevään 2020 aikana valmiiksi. Työtä tehdään työryhmissä ja asiantuntijan avustuksella. Asiantuntijana toimii Heli Kumpulainen LCA Constulting Oy:stä.

 

Tilanne 20.1.2020:

Hiilineutraalisuustavoite asetettu vuodelle 2030. Päästövähennyksiä tehdään 80 %. Tämän lisäksi etsitään 20 % kompensaatioita ja hiilinieluja.

Sustainable Energy Action Plan (SECAP) -mallin mukainen päästölaskenta on toteutettu. 

Sektorikohtaiset vähennystavoitteet on asetettu alustavasti.

Ilmasto-ohjelman toimenpideosuuden laadinta on käynnissä.

Tilanne 23.2.2020

Työpajoista on käyty viranhaltijatyöpajat liikenteen, energiajärjestelmien, rakennusten sekä riskien ja haavottuvuuksien osalta.

Yleiset työpajat ovat käynnissä

Tilanne 12.3.2020

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman päivitykseen liittyvät yleiset  työpajat ovat pyörähtäneet käyntiin. Kaupungin asukkaat ovat voineet osallistua liikenteeseen keskittyneeseen työpajaan ja laajempaan asukastyöpajaan. Myös LUT-yliopiston opiskelijoille on pidetty liikenteentyöpaja. Työpajoissa on keskusteltu sekä tuotettu ehdotuksia eri toimenpiteistä kohti hiilineutraalia Lappeenrantaa. Yhteensä osallistujilta on saatu yli 40 kpl ehdotuksia toimenpiteiksi kohti hiilineutraalia Lappeenrantaa.

Ilmasto-ohjelman laadinta jatkuu teemakohtaisilla työpajoilla. Energia ja energiajärjestelmien työpajassa työskenneltiin 11.3. Seuraavat teemat kohtaiset työpajat järjestetään hiilinieluista ja kompensaatioista, sekä rakennuksista ja rakentamisesta.

Tilanne 27.5.2020

Ohjelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa ja on lähdössä kaupunginhallitukseen sekä lausuntokierrokselle.

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman valmistelu tapahtuu kaupungin ilmastotyöryhmässä. Ohjelmaa tehdään yhteistyössä Canemure-hankeen ja Etelä-Karjalan liiton kanssa

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.