Jätteet hyödynnetään tehokkaasti – kuivajäte energiaksi, muu jäte kiertoon | Greenreality

Jätteet hyödynnetään tehokkaasti – kuivajäte energiaksi, muu jäte kiertoon

Lappeenranta on kierrättämisen edelläkävijä, jonka tavoitteena on minimoida ympäristöä rasittava jätteiden loppusijoitus. Lappeenrannassa biojätteiden erottelu kuivajätteestä tuli pakolliseksi jo vuonna 2002, kun laki orgaanisen jätteiden erottelusta astui voimaan vasta 2016.

Lappeenrannassa biojätteet on eroteltu jo vuodesta 2002

Kaikki Lappeenrannan seudulla syntyvä kuivajäte käytetään energiantuotannossa. Omistajakuntiensa asukkaiden jätehuollosta ja jätteenkuljetuksista vastaava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy toimittaa kuivajätteet Ekokemin jätevoimalaan hyödynnettäväksi. Kotitalouksien tuottamasta kuivajätteestä saatava energia vastaa 6000 omakotitalon lämmöntarvetta.

Kukkuroinmäen jätekeskuksessa Lappeenrannassa käsitellään vuoden mittaan noin 65 000 tonnia jätettä. Lähes puolet yhdyskuntajätteestä kompostoidaan, puolet kierrätetään ja alle kymmenes päätyy loppusijoitukseen.

Kotitalouksien kuivajätteet toimitetaan 100-prosenttisesti energiahyötykäyttöön. Hyötykäyttöön päätyvät myös lasi, metalli, kartonki, muovi ja paperi. Vaaralliset jätteet toimitetaan muualle käsiteltäviksi.

Biojätteet, puutarhajätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteet kompostoidaan jätekeskuksen alueella sijaitsevassa kompostointilaitoksessa ja käytetään myöhemmin mm. maanrakennukseen. Jopa Lappeenrannan katujen hiekotushiekat kierrätetään ja hyödynnetään.

Pakkaustuottajien ja Etelä-Karjalan Jätehuollon yhdessä ylläpitämän kattavan ekopisteverkoston ja jäteneuvonnan ansiosta myös maakunnan asukkaat lajittelevat ja kierrättävät jätteet sujuvasti ja aktiivisesti.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.