Maailman ensimmäinen puupohjaista uusiutuvaa dieseliä tuottava biojalostamo | Greenreality

Maailman ensimmäinen puupohjaista uusiutuvaa dieseliä tuottava biojalostamo

UPM Lappeenrannan biojalostamo tuottaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä metsäteollisuuden tähteistä. Raaka-aineena käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa materiaalia eli mäntyöljyä, joka on selluntuotannon tähde. UPM on edelläkävijä metsäteollisuuden murroksessa. Uusiutuva diesel UPM BioVerno valmistetaan kehittyneiden biopolttoaineiden vetykäsittelyprosessilla, jonka innovatiivinen tuotantoprosessi on kehitetty UPM:n biojalostamokehityskeskuksessa Lappeenrannassa.

UPM BioVernon avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 80 % tavalliseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.

UPM BioVernon avulla voidaan vähentää kasvihuone- ja pakokaasupäästöjä yli 80 %i tavalliseen fossiiliseen dieseliin verrattuna. Koska biopolttoaine valmistetaan metsäteollisuuden tähteistä, saadaan puuraaka-aine hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Toisin kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineissa, UPM BioVernon valmistukseen ei tuhlata ravinnoksi sopivia raaka-aineita.

Vuonna 2015 valmistunut biojalostamo sijaitsee UPM Kaukaan sellu- ja paperitehtaan naapurissa. Tehtaan kokonaisinvestointi oli 179 miljoonaa euroa. Tehdas työllistää suoraan ja epäsuorasti yli 200 henkilöä. Uusiutuvan dieselin vuosituotanto on 100,000 tonnia eli 120 miljoonaa litraa.