Palkittu Green Campus – LUT | Greenreality

Palkittu Green Campus – LUT

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Green Campus on tutkimus- ja opetusympäristö, jossa rakennetaan tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja. Green Campus ilmentää konkreettisesti yliopiston ratkaisukeskeistä ja visionääristä ajattelu- ja toimintatapaa. Alueella käytetään LUT:n omia keksintöjä ja hyödynnetään yliopiston poikkitieteellistä osaamista.

LUT:n Green Campus on palkittu maailmanlaajuisessa Sustainable Campus Excellence Award -kilpailussa parhaana Excellence in Campus -kategoriassa.

Green Campuksen konkreettisia osia ovat muiden muassa aurinko- ja tuulivoimala, älykäs sähköverkko sekä yliopiston ympäristöjärjestelmä. LUT:lla on 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ainoana yliopistona Suomessa ja lisäksi WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä.

LUT rakentaa Green Campuksesta tulevaisuuden energiajärjestelmän koeympäristöä. Ainutlaatuisessa tutkimuskokonaisuudessa hiilidioksidista valmistetaan polttoaineita. Koko prosessi tehdään yhdessä paikassa käyttäen LUT:n aurinkovoimalan sähköä, ilmakehän hiilidioksidia sekä sadevettä. Nämä ovat ainoat fossiilisen öljyn korvaamiseksi tarvittavat raaka-aineet.

LUT:n Green Campus on palkittu maailmanlaajuisessa Sustainable Campus Excellence Award -kilpailussa parhaana Excellence in Campus -kategoriassa. Palkinto myönnetään kestävää kehitystä ja vihreää teknologiaa konkreettisesti edistävien tekojen ja näyttöjen perusteella.

Green Campus osoittaa, miten tieteen keinoin voidaan ratkaista suuria ekologisia ongelmia ja edistää hyvinvointia.