Urban Infra Revolution (UIR) -hanke

Kierrätystalouden materiaalit ja uudenlaisen menetelmän kehittäminen kierrätettävien ja toimivien kaupunkirakentamisen tuotteiden valmistukseen osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovation Action (UIA) –aloitteesta. EU-tuen osuus on 80 prosenttia eli 3,4 miljoonaa euroa, loppu tulee hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,2 miljoonaa euroa, mikä on Suomen mittakaavassa merkittävä kiertotalouteen liittyvä kolmevuotinen hanke.

Urban Infra Revolution (UIR) -hanke käynnistyi marraskuun alussa 2017, ja se kestää 31.10.2020 asti. Lappeenrannan kaupunki on hankkeen vetäjä. Lappeenrannan yrityspalvelu Wirma on koonnut vahvan osaamisen projektikonsortion yrityslähtöiselle idealle. Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsä Group, Apila Group, Metso Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Stora Enso, Totaldesign ja Design Reform.

LUT tutkii sekä materiaali- ja valmistustekniikoiden kehitystä että liiketoimintamalleja ja tekee lisäksi kestävyystarkasteluja. Apila Group ja Metso Outotec tekevät materiaalikehitystä yhdessä LUT:n ja FIMAtecin kanssa, metsäteollisuuden yritykset toimittavat materiaalia, kuten myös Nordkalk, josta tulee rikastushiekkaa materiaalin työstöön. FIMAtec toteuttaa 3D-tulostusten pilotoinnit. Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttaa rakennetun ympäristön moniulotteista informaatiota sisältäviä tietomalleja. Mallinnusta hyödyntämällä tuodaan hankkeen tuloksia näkyväksi sekä hankkeessa mukana olevien design-yritysten muotoilu- ja kaupunkisuunnitteluosaaminen suunnittelijoiden ja kaupunkilaisten käyttöön.Lisätiedot:
Eeva Pihlajaniemi: eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi, 044 052 3056
Terhi Jantunen: terhi.jantunen@lappeenranta.fi, 040 530 5958

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban innovative Actions Initiative.