Sähkö, lämpö ja vesi (yritykset) | Greenreality

Sähkö, lämpö ja vesi

Kiinteistön asianmukaisella käytöllä ja ylläpidolla on oleellinen vaikutus sen energiankäytön tehokkuuteen. Kiinteistön energiatehokkuuden hallinta edellyttää ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön.

Energian ja materiaalien kestävä käyttö tuovat yritykselle säästöjä, jotka parantavat liiketoiminnan tulosta. Lisäksi parantunut energia- ja materiaalitehokkuus vähentävät ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä ja tukevat kestävää kehitystä.

Energianeuvontaa yrityksille

Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, jolla voidaan saavuttaa tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa yrityksen kannattavuutta ja energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta.

Myös julkisen sektorin osalta energian tehokas käyttö kannattaa huomioida kaikilla osa-alueilla. Kiinteistöjen energianhallinta, energia- ja materiaalitehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa ovat askel kohti resurssitehokasta tulevaisuutta.

Lappeenrannan Greenreality-palvelut tarjoaa energianeuvontaa koko Etelä-Karjalan alueella.

Greenreality
-kumppani

Vihreämpi tulevaisuus kumppani kerrallaan.

Liity mukaan

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.