Lappeenrannan luonto -webinaari | Greenreality
Torstai, 25. helmikuu 2021 - 17:00 - 19:00

Lappeenrannan luonto -webinaari

Anna Vuori

ympäristösuunnittelija

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

puh. 040 570 1044 tai anna.vuori@lappeenranta.fi

Aika: 25.2.2021, kello 17-19

Paikka: virtuaalikokous. LIITY MUKAAN TÄSTÄ

Lappeenrannan luonto - Luonnon monimuotoisuusselvityksen esittely 

Lappeenrannassa on valmisteltu koko kunnan kattavaa selvitystä luonnon monimuotoisuudesta. Kevään aikana valmistuvaa esitystä esitellään yleisölle avoimessa webinaarissa. Webinaari on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet luonnon monimuotoisuudesta.

Selvitys pohjautuu luontoa koskevaan paikkatietoaineistoon ja siinä esitellään Lappeenrannan metsiä, soita, vesistöjä ja rantaluontotyyppejä, kallioluontotyyppejä sekä perinnebiotooppeja ja muita kulttuurivaikutteisia elinympäristöjä. Selvityksen tavoitteena on ollut antaa yleiskuva luonnon monimuotoisuudesta, ekologisesti arvokkaista alueista ja keskeisistä luonnonelementeistä.

Lappeenrannan luonto on jääkauden lapsi, kertoo selvitystä tehnyt ympäristösuunnittelija Anna Vuori. - Jääkausi jätti jälkeensä harjut ja moreenimuodostumat, silotti kalliot ja petasi alavat savimaat. Näille geologisille elementeille alkoi kehittyä ne biologisen luonnon piirteet, jotka me tunnemme.

Myös ihminen on jättänyt luontoon vahvan jälkensä. Työssä on korostettu ekologisten verkostojen merkitystä luonnon elinvoimaisuudelle sekä kiinnitetty huomiota myös taajamaluontoon ja tavanomaiseen luonnon monimuotoisuuteen.

Selvitys on pohjana kunnassa tehtävään luonnon monimuotoisuuden elvyttämiseen ja vahvistamiseen tähtäävän strategian ja toimintaohjelman laatimiselle, jota valmistellaan vuoden 2021 aikana.

Tilaisuudessa ovat puhumassa myös biodiversiteetin ja viestinnän asiantuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta sekä Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistyksen edustaja. Lisäksi annetaan vastauksia luonnon monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin, joita ovat esittäneet Sammonlahden koulun 9A-luokan oppilaat.

Yleisö voi kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta. Järjestäjä varaa oikeuden nauhoittaa webinaari.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.