Innoverstas kutsuu asukkaat kiertotalouden äärelle - Lappeenrannalle laadittiin kiertotalouden tiekartta | Greenreality

13.10.2021

Innoverstas kutsuu asukkaat kiertotalouden äärelle - Lappeenrannalle laadittiin kiertotalouden tiekartta

Lisätietoja antavat:

Aluekoordinaattori Anna Vuori, Circwaste-hanke,
Greenreality palvelut, Lappeenrannan kaupunki
anna.vuori@lappeenranta.fi, puh. 040 570 1044.

Projektikoordinaattori Miika Miinin, Innoverstas
 Miika.Miinin@edu.lappeenranta.fi, puh. +358 50 5333945

Lisätietoa löytyy myös:

Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta 

Lisätietoa Urban Infra Revolution -hankkeesta,
ossa kehitettiin geopolymeerikomposiittia 

Innoverstaalle tulee kaikenlaista raaka-ainettta

Lappeenrannassa kehitetään nuoriso- ja monitoimitalo Monarin yhteyteen Innoverstas-nimistä keksintö- ja kierrätysverstasta, jossa tehdään asukkaille suunnattua kiertotaloustoimintaa. Innoverstaan ideana on modernia välineistöä apuna käyttäen luoda ylijäämämateriaaleista uusia tuotteita sekä korjata ja antaa uusi elämä vanhoille esineille. Yritykset ja yhteisöt voivat lahjoittaa ylijäämämateriaalia, joita esimerkiksi koululaiset ja yhteisöt voivat hyödyntää.

– Innoverstaassa tullaan järjestämään muun muassa kerhoja lapsille, opetusta lukiolaisille, koulutusta opettajille ja työpajoja asukkaille, kertoo Innoverstaan projektikoordinaattorina aloittanut Miika Miinin.

– Koronan aikaisten kokoontumisrajoitusten jälkeen toimintaa päästään aloittelemaan toivottavasti jo marraskuussa ja täysipainoiseen toimintaan tähdätään alkuvuoteen ja kevääseen.

Innoverstas on esimerkki kertotaloudesta, jota Lappeenrannassa halutaan vahvistaa tiekartan avulla. Syyskuussa hyväksytty Lappeenrannan kaupungin kiertotalouden tiekartta sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla tähdätään kiertotalouden vahvistumiseen. Tiekartan tavoitevuosi on 2030. Painopisteiksi on valittu hankinnat, alueidenkäytön suunnittelu, rakentaminen, kierrätys ja jätehuolto, ravinteiden kierrätys sekä jakamistalous ja älykkäät palvelut.

Kiertotalouden tarkoituksena on säästää ympäristöä säilyttämällä materiaali pidempään käytössä ja vähentämällä uusien materiaalien kulutusta.

- Kiertotalous tarkoittaa esimerkiksi materiaalitehokkuuden parantamista, tuotteiden eliniän pidentämistä, tuotteiden sijasta palveluiden kuluttamista ja ostamisen sijasta lainaamista, jakamista ja korjaamista, kertoo tiekartan valmistelusta vastannut aluekoordinaattori Anna Vuori Lappeenrannan kaupungilta.

Lappeenrannassa kiertotalouden esimerkki on myös vaikkapa kaivos- ja metsäteollisuuden sivuvirroista LUT-yliopiston ja yritysten kanssa kehitelty geopolymeerikomposiitti, joka on uusi materiaali rakennusteollisuuteen. Jakamistalouden esimerkkejä ovat kaupunkipyörät ja koulutilojen vuokrausmahdollisuus iltaisin.

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.