Elstor

Päästötöntä höyryä ja lämpöä kustannustehokkaasti

ELSTOR OY TEKEE SÄHKÖNTUOTANNON KYSYNTÄJOUSTOSTA ARKIPÄIVÄÄ UUDELLA VARASTOINTIRATKAISULLAAN. SIINÄ UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETTU SÄHKÖ VARASTOIDAAN LÄMPÖENERGIANA, JOKA VOIDAAN TARPEEN TULLEN PURKAA LÄMPÖNÄ TAI HÖYRYNÄ TEOLLISUUDEN PROSESSEIHIN.

Vähähiilisten ratkaisujen ja energiantuotantomuotojen käyttöönotto ovat merkittäviä askeleita kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

– Olemme aidosti ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun agendalla liikkeellä – teknologian kautta. Meidän ratkaisumme on keino vähentää päästöjä kustannustehokkaasti, sanoo Elstorin toimitusjohtaja Kari Suninen.

Lämpövarasto korvaa esimerkiksi öljyn, maakaasun ja nestekaasun polttamista. Samalla se vähentää merkittävästi höyryn ja lämmön tuotantokustannuksia ja yhdistää energian suurimmat kysyntähetket alhaisimpiin sähkön hintoihin. Lämpövaraston lataus ja purku tapahtuvat toisistaan riippumattomasti, jolloin se voi tarjota säätöpalvelua lisäpalveluna sähköverkkoyhtiöille.

Sunisen mukaan yksi Elstorin lämpövarastoyksikkö voi vähentää höyryn tai lämmöntuotannon CO2-päästöjä parhaimmillaan jopa 500 tonnia vuodessa. Päästövähennyspotentiaali riippuu korvattavasta polttoaineesta sekä käytetystä sähköstä.

– Luku vastaa noin 450 polttoöljyä käyttävän omakotitalon vuosittaisia päästöjä.

– Höyryn tuotannossa ilmastoloikan mahdollisuus on merkittävä, sillä sitä tuotetaan edelleen hyvin usein fossiililla polttoaineilla, hän täydentää.

Lämpövarasto on ketterä ja joustava ratkaisu pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten tarpeisiin. Laite on oma erillinen yksikkönsä, joka voidaan asentaa olemassa olevan laitoksen viereen ja tarvittaessa jopa siirtää toiseen kohteeseen. Varastoa voidaan ohjata sekä hallita etänä ja sen kunnossapito rajoittuu pieneen määrään pumppuja ja toimilaitteita.

– Myös lämpövaraston takaisinmaksuaika on kilpailukykyinen, kun verrataan esimerkiksi maakaasun ja öljyn vuosittaisiin kustannuksiin. Korkea purkuteho ja hyötysuhde takaavat, että ratkaisu soveltuu hyvin laajasti erilaisiin lämmön ja höyryn käyttökohteisiin.

Elstor Oy on lappeenrantalainen yritys, joka kehittää ja valmistaa sähköllä ladattavia lämpövarastoja teollisen mittakaavan lämmön ja höyryn tuotantoon. Ratkaisu mahdollistaa hiilineutraalin ja päästöttömän lämpöenergian tuottamisen kustannustehokkaasti.

Elstor