Luumäen kunta

Etelä-Karjalan pikkune vetylaakso

LUUMÄELLE ON TULOSSA 14 VOIMALAN TUULIPUISTO SEKÄ LISÄKSI KUNTAMME ALUEELLE KAAVAILLAAN USEITA ALUEITA AURINKOVOIMALOILLE.

Puhtaan vedyn valmistuksen edellytyksenä on päästötön sähkö. EU-kriteerit puhtaalle vedylle edellyttävät, että vedyn tuotannossa käytetty sähkö pitää olla tuotettu tuuli- tai aurinkovoimalla. Lisäksi sähkön tulee olla peräisin uusista voimaloista, ettei vedyn tuotanto vie puhdasta sähköä muilta toimialoilta, ja näin välillisesti kasvata päästöjä.

Meiltä siis saatte nimenomaan tuota uusista voimaloista tuotettua sähköä, hiilidioksidin tuottajina emme ole kovin hyviä. LUT:in kanssa olemme valmiita kaikenlaiseen yhteistyöhön tässä erittäin tärkeässä asiassa tulevaisuutta ajatellen.

Biolämpölaitoksen toiminta käynnistyi Luumäellä vuonna 2016. Entinen maakaasulaitos jäi tuolloin varavoimalaksi. Samalla Luumäen kunnan energiaomavaraisuus nousi huimasti, sillä kaukolämpö tuotetaan 95-prosenttisesti hakkeella. Raaka-aineena käytetään paikallisilta metsänomistajilta ostettua energiapuuta. Paikallinen operaattori hoitaa raaka-aineen hankinnan sekä vastaa Luumäen Energian kolmen biolämpölaitoksen toiminnasta.

Lisäksi esim. Lujabetonin betonituotetehdas on siirtynyt energiantuotannossaan biopolttoaineisiin ja korvannut sillä entiset fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät ratkaisut. Maakaasuputki kulkee kuntamme läpi, mutta pikkuhiljaa kunnan ja paikalliset yrittäjät ovat maakaasusta luopuneet.

Luumäellä on hyvät valmiudet aloittaa biokaasun tuottaminen, kun toiminnalla on jo lainvoimainen ympäristölupa valmiina.

Luumäen kunta on hankkinut henkilökunnan käyttöön kaasuautoja, kunnan alueella on myös biokaasun tankkausasema. Henkilökunnalle tarjotaan myös edullinen vaihtoehto hankkia sähköpyörä työmatkoille sekä vapaa-ajan käyttöön.

Luumäellä panostetaan erityisen voimakkaasti tällä hetkellä fossiilivapaaseen luontomatkailuun. Kunta rakentaa Väliväylän melontareitin infraa paremmaksi ja lisäksi osallistumme pyörämatkailun kehittämiseen. Tässä meillä on suurena vahvuutena puhdas ja hyväkuntoinen Kivijärvi, jonka veden laadun säilyttämisestä hyvänä olemme erittäin tarkkoja.

Luumäellä on noin 5 000 asukasta. Kesällä väkiluku kolminkertaistuu kesäasukkaiden ansiosta. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on yli 80 prosenttia. Metsätalous on merkittävä elinkeino.

LUUMÄKI