Luumäen kunta | Greenreality

Kaukolämmön tuotannossa käytettävä hake ostetaan paikallisilta metsänomistajilta.

Luumäen kunta

Luumäen kunta

Luumäen kunta

Uusiutuvasta energiasta elinvoimaa Luumäelle

LUUMÄEN KAUKOLÄMPÖ TUOTETAAN 95-PROSENTTISESTI PUULLA.

Biolämpölaitoksen toiminta käynnistyi Luumäellä vuonna 2016. Entinen maakaasulaitos jäi tuolloin varavoimalaksi. Samalla Luumäen kunnan energiaomavaraisuus nousi huimasti, sillä kaukolämpö tuotetaan 95-prosenttisesti hakkeella.

Raaka-aineena käytetään paikallisilta metsänomistajilta ostettua energiapuuta. Biolämpölaitoksen tuotantoketjussa ovat mukana paikalliset metsäomistajat, kone- ja kuljetusyrittäjät sekä metsänhoitoyhdistys, joka vastaa puunhankinnasta.
– Energiaomavaraisuuden työllistävä vaikutus on pienelle kunnalle tärkeää, sanoo kunnanjohtaja Anne Ukkonen.

Myös biokaasun tuottamisen mahdollisuutta tutkitaan Luumäelle perustetussa yrityksessä.

Ennen biolämpölaitoksen rakentamista selvitettiin myös uusiutuvan energian käytön vaikutuksia ympäristön tilaan.
– Oma ympäristönsuojelusihteeri on tässä avainasemassa. Puhdas luonto ja järvet ovat vahvuuksiamme, sanoo Ukkonen.

Uusiutuvan energian käyttö on pienelle kunnalle myös imagotekijä. Lappeenrannan suuntaan parantunut valtatie 6 ja nykyaikaiset energiaratkaisut saattavat yhdessä lisätä kiinnostusta muuttaa Luumäelle.
Kunta pitää uusiutuvia energiamuotoja ja paikallisten yritysten osaamista esillä muun muassa vuosittain järjestettävillä ”tonttimarkkinoilla”.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.