Imatran kaupunki | Greenreality

Meillä on kykyä ja ennakkoluulottomuutta.

Imatran kaupunki

Imatran kaupunki

Imatran kaupunki

Kestävästi kehittyvä Imatra

IMATRAN KAUPUNKI VAHVISTAA ALUEEN ELINVOIMAISUUTTA, EDISTÄÄ KAUPUNKILAISTEN HYVINVOINTIA SEKÄ UUDISTAA TOIMINTATAPOJAAN TALOUDELLISESTI, SOSIAALISESTI JA YMPÄRISTÖLLISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA.

Kaupunkilaisten arjessa tämä näkyy muun muassa palveluiden tiivistämisenä sekä yleiskaavan uudistuksena. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva, eheä yhdyskuntarakenne ja liikkumisen järjestelyt tukevat kestävyyttä kaikilla arjen eri osa-alueilla. Uusi yleiskaava ulottuu aina vuoteen 2040 asti.
– Periaatteena on, että Imatra laajenee tiivistäen sisäänpäin. Samalla käymme läpi myös maapoliittisen ohjelman linjauksia tästä näkökulmasta, sanoo kaupungininsinööri Päivi Pekkanen.

Konkreettisia ilmastotekoja Imatran kaupunki toteuttaa yhteistyössä tytäryhtiöidensä Mitra Oy:n sekä Imatran Lämpö Oy:n kanssa.

Tytäryhtiöistä Mitra hallinnoi kaupungin isoa kiinteistömassaa: pienentää olemassa olevaa korjausvelkaa, parantaa nykyisten rakennusten energiatehokkuutta sekä rakentaa uusia, energia- ja kustannustehokkaita kiinteistöjä.

Imatran Lämpö Oy puolestaan on merkittävästi pienentänyt kaupungin kasvihuonepäästöjä siirryttyään kaukolämmön tuotannossa kotimaisiin biopolttoaineisiin. Noin 50 prosenttia kaupungin kotitalouksista ja yli 90 prosenttia julkis- ja liikekiinteistöistä on lämpöyhtiön asiakkaita.

Pekkanen kokee, että yhteistyö tyttärien kanssa on mutkatonta ja asiat saadaan nopeasti vireille.
– Pystymme ketterästi yhteispelinä ratkomaan erilaisia haasteita. Meillä on kykyä ja ennakkoluulottomuutta. Peilaamme kuntalaisyhteisön henkistä vireyttä, haluja ja toiveita sekä huolia ja murheita, ja laitamme asiat liikkeelle.

Kaupungin omien toimien lisäksi Imatra tunnetaan myös teollisuuden suuryrityksistään, jotka vievät maailmalle kiertotalouden ja uusiutuvan energian ilosanomaa. Stora Enson Imatran tehtailla kehitetään mm. puukuitupohjaisia pakkausmateriaaleja, Ovakon terästuotanto perustuu puhtaasti kierrätettyyn teräsromuun, ja Vuoksessa syntyy energiaa yli kolme kertaa Imatraa suuremman kaupungin tarpeisiin.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.