Neoen Renewables Finland

Hanke kerrallaan kohti hiilineutraalia Suomea

NEOEN ON YKSI MAAILMAN NOPEIMMIN KASVAVISTA UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTAJISTA JA MERKITTÄVÄ TOIMIJA MAAILMANLAAJUISESTI.

Suomessa ranskalaisomisteinen Neoen on toiminut vuodesta 2018 lähtien. Se kehittää, rahoittaa, rakentaa, ja operoi aurinkovoimaloita, tuulivoimapuistoja ja akkuvarastoja. Lisäksi Neoen vastaa rakentamiensa tuulipuistojen toiminnasta koko niiden elinkaaren ajan.

– Suomessa toimintamme kattaa Mutkalammen tekeillä olevan tuulivoimapuiston, Hedetin tuulivoimapuiston Närpiössä sekä toistaiseksi Manner-Euroopan suurimman akun Lappeenrannan Yllikkälässä. Se on ensimmäinen suuritehoinen akku, joka on kytketty Suomen sähköverkkoon, kertoo Suomen kehitystiimin johtaja Miika Pilli.

Neoen suunnittelee hankkeet tuottamaan edullista sähköä tavalla, joka hyödyttää ympäristöä ja huomioi paikallisyhteisön.

– Kestävä energiantuotanto tarkoittaa meille myös sitä, että voimalat rakennetaan ja niitä käytetään kestävästi myös maanomistajien ja paikallisten asukkaiden näkökulmasta, hän sanoo ja jatkaa:

– Hankkeiden kehitysvaiheessa selvitämme muun muassa hankkeen tuotantopotentiaalia, maaperän laatua ja ympäristövaikutuksia. Näin projekti voidaan rakentaa paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Konsultoimme eri sidosryhmiä, kuten lähialueiden asukkaita, maanomistajia, viranomaisia ja paikallisia päättäjiä.

Tulevina vuosina yhtiön tavoitteena on yhden gigawatin kokonaiskapasiteetti Suomesta. Suomi on yksi Neoenin tärkeimmistä maista globaalisti. Tavoite saavutetaan Pillin mukaan aktiivisella tuulivoiman, aurinkovoiman kuin akkujärjestelmien kehittämisellä.

– Etelä-Karjalan alue on meille tärkeä paitsi jo toiminnassa olevan ja koko Suomen kannalta merkittävän Yllikkälän akun, myös muun kasvupotentiaalin suhteen. Haluamme olla vaikuttamassa ja tekemässä yhteistyötä alueen kehitykseen muiden toimijoiden kanssa. Greenreality Network tarjoaa tähän erinomaiset puitteet.

VUONNA 2008 PERUSTETTU RANSKALAINEN NEOEN ON YKSI MAAILMAN JOHTAVISTA UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTAJISTA. YHTIÖ TUOTTAA KILPAILUKYKYISESTI HINNOITELTUA ENERGIAA KESTÄVÄSTI JA LAAJAMITTAISESTI TOIMIEN NELJÄLLÄ MANTEREELLA, 15 ERI MAASSA. VUODEN 2025 LOPPUUN MENNESSÄ YHTIÖN TAVOITTEENA ON 10 GW KAPASITEETTI. NEOEN ON LISTATTU PARIISIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLA.

NEOEN