Lappeenrannan Asuntopalvelu | Greenreality

Energiatehokasta vähäpäästöistä rakentamista.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy

Lappeenrannan Asuntopalvelu

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy

Vuokrataloissa tarvitaan energiasäästökeinoja

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy noudattaa rakennuttamissaan hankkeissa kestävän kehityksen periaatteita ja huomioi ympäristövastuunsa ohjaamalla hankkeiden suunnittelua siten, että ympäristönäkökohdat aina huomioidaan ja rakennukset suunnitellaan energiatehokkaiksi ja vähäpäästöisiksi.

Asuintalojen suurin yksittäinen menoerä on energia, jonka kulutukseen pyritään vaikuttamaan muun muassa korjaustoimenpitein sekä opastamalla asukkaita ottamaan arjessa huomioon kestävän kehityksen periaatteita.

Lämmön ja veden kulutusta seurataan nykyisin talokohtaisesti. Suuriin poikkeamiin puututaan korjaamalla vikoja, remontoimalla ja tekemällä asuntoihin energian kulutukseen vaikuttavia uudistuksia. Uusiin ja saneerattuihin kohteisiin on asennettu
huoneistokohtaiset vesimittarit. Tavoitteena on vähentää veden kulutusta, kun vesimaksua ei jatkossa peritä osana vuokraa, vaan vesilasku tulee suoraan asukkaan maksettavaksi.

Asuntopalvelun asukasoppaassa annetaan energiansäästövinkkejä ja neuvotaan lajittelemaan. Kerrostaloissa kierrätys onkin jo arkipäivää.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy on kaupungin 100 -prosenttisesti omistama yhtiö, joka tuottaa ja omistaa vuokra-asuntoja. Asuntopalvelu hallinnoi 5 000 kerros-, rivi ja pientaloasuntoja, joissa asuu yhteensä yli 8 000 asukasta. Asuntopalvelun keskeisenä toiminta-ajatuksena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja niitä tarvitseville.