Lappeenrannan Asuntopalvelu | Greenreality

Energiatehokasta vähäpäästöistä rakentamista.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy

Lappeenrannan Asuntopalvelu

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy

Vuokrataloissa tarvitaan energiasäästökeinoja

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy noudattaa rakennuttamissaan hankkeissa kestävän kehityksen periaatteita ja huomioi ympäristövastuunsa ohjaamalla hankkeiden suunnittelua siten, että ympäristönäkökohdat aina huomioidaan ja rakennukset suunnitellaan energiatehokkaiksi ja vähäpäästöisiksi.

Asuintalojen suurin yksittäinen menoerä on energia, jonka kulutukseen pyritään vaikuttamaan muun muassa korjaustoimenpitein sekä opastamalla asukkaita ottamaan arjessa huomioon kestävän kehityksen periaatteita.

Lämmön ja veden kulutusta seurataan nykyisin talokohtaisesti. Suuriin poikkeamiin puututaan korjaamalla vikoja, remontoimalla ja tekemällä asuntoihin energian kulutukseen vaikuttavia uudistuksia. Uusiin ja saneerattuihin kohteisiin on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit. Tavoitteena on vähentää veden kulutusta, kun vesimaksua ei jatkossa peritä osana vuokraa, vaan vesilasku tulee suoraan asukkaan maksettavaksi.

Asuntopalvelun asukasoppaassa annetaan energiansäästövinkkejä ja neuvotaan lajittelemaan. Kerrostaloissa kierrätys onkin jo arkipäivää.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy rakentaa Liesharjunkatu 6:sta puretun kerrostalon tilalle uudiskohteen. Uudiskohde on ensimmäinen Asuntopalvelun rakentama talo, jonka lämmitysenergian lähteeksi on valittu maalämpö. Maalämpö on investointikustannuksiltaan kalliimpi toteuttaa, kuin perinteinen kaukolämpö, mutta säästyvien energiakustannusten muodossa investointi maksaa itsensä takaisin melko nopeasti. Kohde valmistuu keväällä 2020. 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.