LAB-ammattikorkeakoulu

Kestävän kasvun ja kansainvälistymisen tukena

LAB-AMMATTIKORKEAKOULU EDISTÄÄ SIIRTYMISTÄ KOHTI HIILINEUTRAALIA KIERTOTALOUSYHTEISKUNTAA – YHDESSÄ YRITYSTEN KANSSA.

LAB on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka edistää kestävyyttä ja vastuullisuutta koulutuksessa, TKI-toiminnassa ja yritysyhteistyössä sekä kampusten arjessa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilineutraali korkeakoulu vuonna 2025 ovat LABin strategisia valintoja.

Tavoitteena on tuottaa taloudellista hyötyä ja elinvoimaa yrityksille ja yhteiskunnalle tukemalla yritysten kasvua, kehittämällä ratkaisuja materiaalien kestävämpään käyttöön ja sujuvoittamalla ihmisten arkea sekä muotoilemalla innovaatiot kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

Työelämää uudistetaan LABissa paremmaksi kouluttamalla kestävyyttä edistäviä osaajia. Opiskelijat osallistuvat myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta kestävyyshaasteiden ratkomiseen.

Kampusten monipuoliset testaus- ja kehittämisympäristöt, kuten kiertotalouslaboratorio sekä laajat asiantuntijapalvelut ovat yritysten käytettävissä Lappeenrannassa ja Lahdessa. Uusia teknologisia ratkaisuja, kiertotalouden liiketoimintaa sekä vähähiilistä elinkeinorakennetta kehitetään yhteistyössä maakuntien toimijoiden kanssa.

Osana Greenreality-verkostoa LAB on ollut mukana kehittämässä Lappeenrannassa muun muassa menetelmiä energiantuotannon ja -kulutuksen hallintaan.

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Tarjoamme koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä. Vahvuuksiamme ovat kiertotalous, design, innovaatiot sekä hyvinvointi. Meillä työskentelee yli 8500 opiskelijaa sekä 500 opettajaa ja TKI-asiantuntijaa.

LAB-AMMATTIKORKEAKOULU