Metsä Fibre | Greenreality

Metsä Fibre valmistaa biotuotteita biopolttoaineilla.

Metsä Fibre

Metsä Fibre

Metsä Fibre

Johtava biotuotteiden valmistaja

Metsä Fibre toimittaa Eurooppaan ja Kiinaan ECF-valkaistua havu- ja koivusellua korkealaatuisten kartonkien, pehmo- ja painopaperien sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Sellun lisäksi Metsä Fibre valmistaa tuotannon sivuvirroista muita biotuotteita; biokemikaaleja ja -energiaa, jotka muodostavat 10 prosenttia Metsä Fibren 1,4 miljardin liikevaihdosta.

Metsä Fibren tuotemerkki on Botnia. Sellukuidun, biokemikaalien ja bioenergian ohella Botnia-tuoteperheeseen kuuluu asiakkaiden kilpailukykyä tukevia palveluja ja osaamista, joilla asiakas saa Metsä Fibren kuiduista parhaan hyödyn.

Valmistamme sellua ja muita biotuotteita neljällä tehtaalla Suomessa: Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 2,5 miljoonaa tonnia. Venäjällä sijaitseva Svir Timberin saha on Metsä Fibren omistama tytäryhtiö. Metsä Fibre rakentaa parhaillaan Äänekoskelle uuden sukupolven biotuotetehdasta, joka on metsäteollisuushistorian suurin investointi Suomessa.

Metsä Fibre on osa suomalaista metsäteollisuuskonserni Metsä Groupia. Metsä Fibren omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Board ja Itochu Corporation.

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetun sellukuidun ja muiden puupohjaisten biotuotteiden ja bioenergian kysyntä kasvaa, kun yhtäällä maailman väestön kasvaa, kaupungistuu ja vaurastuu ja toisaalta siirtyminen fossiilisista raaka-aineista uusiutuviin kiihtyy. Merkittävä osa kysynnän kasvusta tapahtuu Aasiassa, jonne Metsä Fibre toimittaa neljänneksen sellusta. Metsä Fibren kustannustehokkaat ja ympäristösuorituskyvyltään erinomaiset tehtaat ovat kilpailukykyisiä valmistusmenetelmille ja tuotteille asetettujen vaatimusten tiukentuessa.

Metsä Fibren kestävän kehityksen saavutukset

  • Kaikilla tehtaillamme on sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät
  • Olemme ottaneet käyttöön toimintamallin tuotelaadun johtamiselle
  • Noin 10 % liikevaihtostamme tulee biokemikaaleista ja –energiasta

Tuoteturvallisuus ‒ Puhtaus tärkeää sellussa

Sellun tuoteturvallisuus on tärkeää, koska kuiduistamme tehdään pehmo- ja ruoanlaittopapereita sekä pakkausmateriaaleja elintarviketeollisuudelle. Metsä Fibren valmistama ensikuitusellu on puhdasta ja soveltuu käytettäväksi tuotteissa, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Ruokaan ei saa siirtyä mitään ihmisen terveydelle haitallista eikä kosketus selluistamme tehtäviin pakkausmateriaaleihin saa muuttaa ruoka-aineen makua, hajua tai koostumusta. Metsä Fibren sellutehtailla on käytössä ISO 22000-elintarviketurvallisuusjärjestelmä.

Omavalvonnalla puhtautta

Metsä Fibressä omatoimisella valvonnalla ja tarkkailulla sekä tehdasalueen siisteydellä estetään vieraiden esineiden ja aineiden, kuten muovin, lasin, metallikappaleiden ja liuottimien joutuminen lopputuotteeseen.

Tehtaalla oleva henkilöstö on selvillä omiin tehtäviin liittyvistä tuoteturvallisuusasioista ja siitä, minkälaiset mahdollisuudet ja velvollisuuden heillä on itsellään vaikuttaa tuotteen laatuun. Omavalvonta perustuu siihen, että koko organisaatio on tietoinen riskeistä ja hallitsee ne.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.