Kymi-Solar

Kiinteistökohtainen lämpöpumppu parantamaan kaukolämmön kilpailukykyä

KYMI-SOLAR OY ON KEHITTÄNYT AINUTLAATUISEN HEC FLOW -LÄMPÖPUMPPUSOVELLUKSEN, JOKA HYÖDYNTÄÄ MUISTA LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMISTÄ POIKETEN KAUKOLÄMMÖN PALUUVIRTAUSTA.

Paluuvirtauslämpö on edullista, sillä paluuvirtauksen jäähdyttäminen pienentää kaukolämmön siirtohäviöitä ja parantaa lämmöntuotannon hyötysuhdetta. HEC flow on lisäksi ainoa kiinteistökohtainen lämpöpumppusovellus, joka lisää sähköntuotantoa.

Lämpöpumpputuotteemme maksaa itsensä takaisin tuottamillaan säästöillä. Sen investointi- sekä käyttökulut ovat pienemmät kuin maalämmöllä, kertoo Kymi-Solar Oy:n toimitusjohtaja Ville Terävä.

HEC flow -lämpöpumppu tuottaa kaiken kaukolämpöverkkoon liitetyn kiinteistön tarvitseman lämmityksen ja jäähdytyksen. Jäähdytyskauden aikana syntyvällä ylijäämälämmöllä voidaan lämmittää käyttövettä ja tuottaa kaukolämpöä.

HEC flow toimii myös sähköverkon kysyntäjoustokomponenttina, se voi tuottaa tuhansia euroja joka vuosi Terävä muistuttaa.

Kymi-Solarin asiakkaita ovat kaukolämpöyhtiöt sekä teollisuus, jotka haluavat hyödyntää hukkalämpöjä. Esimerkiksi energiayhtiö Helenin Vuosaaren uudella biolämpölaitoksella savukaasut jäähdytetään keskitetyn lämpöpumpun avulla jopa 11 asteen lämpötilaan. Laitoksen laskennallinen hyötysuhde on huimat 122 prosenttia.

Samaa voidaan toteuttaa myös kiinteistökohtaisten HEC flow -paluuvirtauslämpöpumppujen avulla. Keskitetystä ratkaisusta poiketen, hajautetulla ratkaisulla myös minimoidaan verkon lämpöhäviöt ja saadaan yhdistetyn lämmön ja jäähdytyksen tuotannon edut myös sinne, minne energiayhtiöiden ei kannata rakentaa kaukokylmäverkkoja, sanoo Terävä.

Terävän mukaan kaukolämpöverkko ja -infra ovat ainoa mahdollisuus siirtää hukkalämpöjä laajasti loppuasiakkaille, sen takia sen kilpailukykyä kannattaa parantaa.

Kaukolämpöinfraa ei saa päästää rapautumaan. Kaukolämmitteisten kiinteistöjen vaihtaessa lämmitysmuotoa esim. maalämpöön, kaukolämmitysputket katkaistaan. Silloin kaukolämpöverkoston rakentamisaste pienenee ja kaukolämmityksen kilpailukyky heikkenee edelleen. Pelkona on negatiivinen kierre, jota ei voida pysäyttää.

Kymi-Solar on hakenut sovellukselleen patentteja ja panostaa tutkimukseen sekä tuotekehitykseen. Tulevaisuudessa yritys tarjoaa asiakkailleen enemmän räätälöityjä ratkaisuja.

Yhtiöömme palkattu energiatekniikan tohtori tekee teollisuusasiakkaamme energiajärjestelmästä tekoälyä hyödyntävää mallia ja simulaattoria, jonka avulla optimoimme energiajärjestelmiä. Paluuvirtauksen käyttäminen hukkalämpöenergian siirtoreittinä sekä sen kausivarastointi ja hyödyntäminen lämpöpumppujen avulla ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Pian voimme antaa niihin vastauksia, Terävä sanoo.

KYMI-SOLAR OY ON VUONNA 2016 PERUSTETTU STARTUP-YRITYS, JOKA KEHITTÄÄ, VALMISTAA JA MYY HEC FLOW - KAUKOLÄMMÖN PALUUVIRTAUSLÄMPÖPUMPPUA. YRITYS PARANTAA KAUKOLÄMMÖN KILPAILUKYKYÄ, VAUHDITTAA ENERGIAMURROSTA JA AUTTAA ASIAKKAITAAN KANTAMAAN VASTUUNSA YMPÄRISTÖSTÄ.