Finnsementti | Greenreality

Sementin valmistuksessa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita ja hyödynnetään muiden teollisuuden jätteitä.

Finnsementti Oy

Finnsementti

Finnsementti Oy

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla vähennetään ympäristökuormitusta

FINNSEMENTTI VÄHENTÄÄ HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN AVULLA. SEMENTTIUUNIEN HUKKALÄMPÖÄ MYYDÄÄN KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖVERKOSTOON.

Finnsementin Lappeenrannan tehtaan CO2-päästöt ovat 2010-luvulla vähentyneet tasaisesti. Yritysstrategian mukaiseen kehitykseen vaikuttavat vuonna 2007 käyttöön otetun uuden sementtiuunin teknologia ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö.

– Yli puolet käyttämistämme polttoaineista on vaihtoehtoisia polttoaineita. Pääasiassa REFfiä ja hieman kierrätysöljyä, tehtaanjohtaja Jussi Puustinen kertoo.

Sementin valmistuksessa syntyvää hukkalämpöä myydään Lappeenrannan Energialle, joka syöttää sen kaukolämpöverkostoon.

Finnsementti kehittää toiminnan ja tuotannon energiatehokkuutta jatkuvasti. Sementin valmistuksessa hyödynnetään myös muiden teollisuudenalojen jätteitä. Prosessissa tarvittavaa valssihilsettä hankitaan Imatran terästehtaalta ja lentotuhkaa voimalaitoksilta. Pääraakaaineen hankinnan kuljetuspäästöt pysyvät alhaisina, kun kalkkikivi hankitaan tehtaan vieressä sijaitsevalta Nordkalkin louhokselta.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.