Finnsementti

Finnsementti - 110 vuotta suomalaista sementtiä

Finnsementti on suomalainen sementinvalmistaja, joka on ollut mukana rakentamassa kestävämpää Suomea jo 110 vuoden ajan. Merkittävä osa Suomen sementtitarjonnasta tuotetaan Paraisilla ja Lappeenrannassa sijaitsevilla sementtitehtaillamme, sekä Raahessa sijaitsevalla kuonajauhetehtaallamme. Finnsementti työllistää kaikkiaan noin 230 henkilöä, joista Lappeenrannan tehtaallamme työskentelee 75 henkilöä. Olemme osa CRH-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista rakennusmateriaalivalmistajista.

Suunnitelmallista päästövähennystyötä

Finnsementti on sitoutunut emoyhtiö CRH:n STBi-aloitteen mukaiseen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C asteeseen. Tämä tarkoittaa, että Finnsementin on vähennettävä päästöjä vähintään 25 % vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Finnsementti on kuitenkin asettanut tavoitteensa vieläkin korkeammalle ja aikoo vähentää päästöjä jopa 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Päästövähennykset tulevat aktiivisen tuotekehityksen, kierrätyspolttoaineiden käytön lisäyksen ja tuotantomenetelmien uudistusten kautta.

Aktiivisen tuotekehityksen tuloksena Finnsementti on tuonut markkinoille uusia vähähiilisiä sementtejä, Kolmossementin vuonna 2021 ja viime syksynä KolmosBertan. KolmosBertan ominaispäästöt ovat noin kolmannes CEM I -sementtien päästöistä ja Kolmossementin jopa 40% alhaisempia kuin CEM-I sementtiin perustuvien betonien.

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla merkittävä rooli Lappeenrannan tehtaalla

Finnsementin Lappeenrannan tehtaalle valmistui viime vuonna pääpolttimen SRF-syöttölaitteisto, joka mahdollistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden entistä laajemman ja monipuolisemman käytön. Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat bio- tai jätepohjaisia kierrätyspolttoaineita, joista saadaan hyödynnettyä sekä energia että materiaali. Sementtiuuneissa voidaan energianlähteenä käyttää muun muassa vaikeasti kierrätettävä muovi.

Sementtiuunin hukkalämpöä käytetään kaukolämmön tuottamiseen. Hukkalämpö kattaa koko Finnsementin Lappeenrannan tehdasalueen ja ylijäävä osuus myydään Lappeenrannan Energialle.

Isojen ja mittavien toimien ohella myös päivittäisessä työssä tapahtuu paljon ympäristöä säästäviä arkisia tekoja. Energiatehokuutta lisätään ihan perinteisillä valojen sammuttamisilla ja valaisimien vaihtamisella led-valoiksi, kuin myös prosessien energiatehokkuutta lisäävillä toimilla. Jätevirrat ovat lähes olemattomia, sillä esimerkiksi kaikki mineraalijätteet pyritään hyödyntämään omalla tehdasalueella.

FINNSEMENTIN LAPPEENRANNAN TEHTAALLA VALMISTETAAN VUOSITTAIN NOIN 550 000 TONNIA SEMENTTIÄ JA NOIN 500 000 TONNIA KLINKKERIÄ. TUOTANTO MENEE 100-PROSENTTISESTI KOTIMAAN RAKENNUSTEOLLISUUDEN KÄYTTÖÖN. TEHDAS TYÖLLISTÄÄ 75 HENKILÖÄ. SEMENTTIÄ ON VALMISTETTU LAPPEENRANNASSA VUODESTA 1938.

Finnsementti