Etelä-Karjalan Jätehuolto | Greenreality

Etelä-Karjalan kotitalouksien tuottamasta kuivajätteestä saatava energia vastaa 6 000 omakotitalon lämmöntarvetta.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Jätteet hyödyksi

ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO ON KIERRÄTTÄMISEN EDELLÄKÄVIJÄ, JONKA TAVOITTEENA ON PALAUTTAA MAHDOLLISIMMAN PALJON JÄTTEISTÄ HYÖTYKÄYTTÖÖN

Omistajakuntiensa asukkaiden jätehuollosta ja jätteenkuljetuksista vastaava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy huolehtii asukkaiden jätteiden hyötykäytöstä. Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa Lappeenrannassa käsitellään vuosittain 40-50 000 tonnia yhdyskuntajätettä. Yli puolet yhdyskuntajätteistä kierrätetään materiaalina, ja loput hyödynnetään pääasiallisesti energiana. Kaatopaikalle ei yhdyskuntajätettä sijoiteta enää lainkaan.

Kaikki Etelä-Karjalan kotitalouksissa syntyvät kuivajätteet muutetaan nykyisin energiaksi. Kotitalouksien kuivajätteet toimitetaan Fortumin hyötyvoimalaan, jossa niistä tuotetaan lämpö- ja sähköenergiaa.

Materiaalina kierrätetään muun muassa lasi, metalli, muovipakkaukset, kartonki ja paperi. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Biojätteet, puutarhajätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteet kompostoidaan käsittelykeskuksen alueella sijaitsevassa kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään maanrakennuksessa. Vuoden 2020 alusta alkaen biojätteistä tuotetaan myös biokaasua Kukkuroinmäen alueelle rakennettavassa biokaasulaitoksessa. Biokaasusta jalostetaan liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin autoihin. Biokaasua on saatavilla kolmelta EKJH:n omalta tankkausasemalta kesästä 2020 lähtien.

Kattavan ekopisteverkoston ja neuvonnan ansiosta maakunnan asukkaat lajittelevat ja kierrättävät sujuvasti.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.