Joutsenon Opisto

Kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys ovat Joutsenon Opiston toiminnan kulmakivet

JOUTSENON OPISTOSSA EKOSOSIAALINEN SIVISTYS ON VASTUULLISUUDEN, IHMISTENVÄLISYYDEN JA KOHTUULLISUUDEN MUODOSTAMA KOKONAISUUS, JOKA NÄKYY KAIKESSA TOIMINNASSA.

Joutsenon Opisto haluaa olla kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että opiston arjessa huomioidaan kestävä kehitys ja tulevaisuus kaikessa tekemisessä – oli sitten kyse ruokapalveluista, rakennusten energiaratkaisuista tai opintolinjojen sisällöistä.

– Kaikkea voi – ja mielestämme myös pitää – peilata vastuullisuuden ja ekososiaalisen sivistyksen kautta halutessamme toimia eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, sanoo apulaisrehtori Hilla Tolonen.

Vastuullinen toiminta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, mistä Joutsenon Opistolle myönnettiin esimerkillisesti toteutetusta kehittämistyöstä jo toistamiseen CAF-tunnustus keväällä 2022. Joutsenon Opisto on ensimmäinen ja ainoa oppilaitos, joka on saanut tämän merkittävän tunnustuksen.

Lisäksi Joutsenon Opisto on OKKA-säätiön sertifioima kestävän kehityksen oppilaitos. Sertifioinnin saaminen sekä sen ylläpitäminen edellyttävät kestävän kehityksen kokonaisvaltaista huomioimista opiston opetuksessa, toimintakulttuurissa ja johtamisessa sekä jatkuvaa kehittämistyötä uudistavaan ja kestävää tulevaisuutta rakentavaan suuntaan. Opisto tekee vuosittain kestävän kehityksen itsearvioinnin sekä julkaisee kestävän kehityksen vuosikertomuksen.

Ekososiaalinen sivistys ja kestävä kehitys sisältyvät osittain kaikkeen opintotarjontaan, mutta erityisesti se näkyy poikkitieteellisellä Edetään ekoina linjalla ja sen oppisisällöissä. Tämä linja on ideoitu erityisesti ekososiaalisen sivistyskäsityksen ja uudistavan oppimisen ympärille. Opintojen sisällöissä nostetaan ensi kertaa keskiöön kestävän elämän todeksi eläminen konkreettisten tekojen ja aktiivisen toimijuuden kautta sekä tuodaan opetukseen monipuolisesti opiskelijalähtöisiä elämyspedagogisia menetelmiä. Linjalla rakennetaan kestävää elämää lähtemällä liikkeelle siitä, että toiminnan taustalla on itsensä tunteva ja merkityksellisyytensä tunnistava oppija.

– Tunnistamme kestävän elämän lähtökohdaksi koetun hyvinvoinnin ja oman merkityksellisen olemisen kokemuksen. Vasta tämän jälkeen voimme jokainen kokea kestävän tulevaisuuden rakentamisen tärkeäksi, kertoo Edetään ekoina linjaa suunnitellut kestävän kehityksen opettaja Joanna Hämäläinen.

Ekologisuuden lisäksi tärkeää on myös sosiaalinen puoli ja koko ympäröivän yhteisön osallistaminen. Kohtaamme jokaisen meille tulijan arvokkaana yksilönä, jonka toivotamme tervetulleeksi ja tärkeäksi osaksi opistoyhteisöämme. Tämä synnyttää turvallisen ilmapiirin, jossa on hyvä olla ja oppia uutta. Lisäksi opisto tarjoaa maksuttomia ja helposti saavutettavia yleisötilaisuuksia, joista keskeisimpiä ovat jokakeväinen kestävän kehityksen seminaari ja taidekesän kulttuuritapahtumat. Näihin kuka tahansa voi tulla ja sivistää itseään tiedollisesti ja kulttuurillisesti.

Joutsenon Opisto

– on perustettu vuonna 1950

– on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton

– tarjoaa kieliä, kuvataidetta, avoimen yliopiston perusopintoja sekä uutena kestävyystieteen opintoja


Joutsenon Opisto