Joutsenon Opisto | Greenreality

 

Where sustainability meets education!

Joutsenon Opisto

Joutsenon Opisto

Joutsenon Opisto

Kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys ovat Joutsenon Opiston toiminnan kulmakivet

JOUTSENON OPISTOSSA EKOSOSIAALINEN SIVISTYS ON VASTUULLISUUDEN, IHMISTENVÄLISYYDEN JA KOHTUULLISUUDEN MUODOSTAMA KOKONAISUUS, JOKA NÄKYY KAIKESSA TOIMINNASSA.

Joutsenon Opisto haluaa olla kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että Opiston arjessa huomioidaan kestävä kehitys ja tulevaisuus kaikessa tekemisessä – oli sitten kyse ruokapalveluista, asuntolan energiaratkaisuista tai opintolinjojen sisällöistä.

– Ja me todella elämme kuten julistamme, sanoo apulaisrehtori Heidi Lindberg.

– Vastuullinen toiminta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, mistä keväällä 2020 opistolle myönnettiin CAF-sertifikaatti esimerkillisesti toteutetusta kehittämistyöstä. Joutsenon Opisto on ensimmäinen oppilaitos, joka on saanut tämän merkittävän tunnustuksen.

Lisäksi Opistossa on parhaillaan menossa kestävän kehityksen (OKKA-säätiö) sertifiointityö, jolla tähdätään uudistetun sertifikaatin saamiseen keväällä 2022. Hakuprosessin aikana oppilaitoksen toiminnan ympäristönäkökohtia sekä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä arvioidaan itsearvioinnilla, jonka tuloksista tehdään kestävän kehityksen kehittämissuunnitelma oppilaitokselle. Opisto on ensimmäisiä vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joka hakee uudistettua sertifikaattia.

Opinnoissa ekososiaalinen sivistys ja kestävä kehitys näkyvät kaikessa tarjonnassa, mutta erityisesti poikkitieteellisessä kestävyystieteen linjassa ja sen oppisisällöissä. Tämä linja on ideoitu erityisesti ekososiaalisen sivistyskäsityksen ja uudistavan oppimisen ympärille. Aktiivista toimijuutta rakennetaan opiskelemalla niin ekologian, sosiaalisten ilmiöiden kuin tulevaisuudentutkimuksenkin aihepiirejä luovia menetelmiä ja olennaisen äärelle pysähtymistä unohtamatta.

– Kaikkea voi – ja mielestämme myös pitää – peilata vastuullisuuden ja ekososiaalisen sivistyksen kautta halutessamme toimia eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, sanoo kestävän kehityksen vastaava Joanna Hämäläinen.

– Ekologisuuden lisäksi tärkeää on myös sosiaalinen puoli. Kohtaamme jokaisen meille tulijan arvokkaana yksilönä, jonka toivotamme tervetulleeksi ja tärkeäksi osaksi opistoyhteisöämme. Tämä synnyttää turvallisen ilmapiirin, jossa on hyvä olla ja oppia uutta.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.